Farnost sv. Augustina Brno
sv.Augustin
Římskokatolická farnost
u kostela sv. Augustina v Brně
sv. Augustin
Brno
"Není nic lepšího, než cesta lásky, ale jen pokorní jsou po ní schopni jít."
- Svatý Augustin