Farnost sv. Augustina Brno
sv.Augustin
Římskokatolická farnost
u kostela sv. Augustina v Brně
sv. Augustin
Brno
"Nenajdeš-li nad naším rozumem žádnou existenci kromě té, která je věčná a neproměnná, budeš váhat nazývat jí Bohem?"
- Svatý Augustin