Farnost sv. Augustina Brno
sv.Augustin
Římskokatolická farnost
u kostela sv. Augustina v Brně
sv. Augustin
Brno
"K Bohu se přibližujeme nikoli kroky, ale láskou. "
- Svatý Augustin