Farnost sv. Augustina Brno
sv.Augustin
Římskokatolická farnost
u kostela sv. Augustina v Brně
sv. Augustin
Brno
"Nebyl bych tedy, můj Bože, vůbec bych nebyl, kdybys nebyl ve mně. Nebo spíše, nebyl bych, kdybych nebyl v tobě, od kterého je všechno, skrze kterého je všechno, v kterém je všechno."
- Svatý Augustin