Farnost sv. Augustina Brno
sv.Augustin
Římskokatolická farnost
u kostela sv. Augustina v Brně
sv. Augustin
Brno
"Kdo přijde ke Kristu, přejde ze strachu k lásce a začíná být z lásky schopný toho, čeho ze strachu schopný nebyl."
- Svatý Augustin