Farnost sv. Augustina Brno
sv.Augustin
Římskokatolická farnost
u kostela sv. Augustina v Brně
sv. Augustin
Brno
"Spíše ať se považují za bohatší proto, že méně potřebují. Neboť lepší je méně potřebovat než více mít."
- Svatý Augustin