Farnost sv. Augustina Brno
sv.Augustin
Římskokatolická farnost
u kostela sv. Augustina v Brně
sv. Augustin
Brno
"Jako kdyby mohlo být něco ubožejšího než člověk, kterému vládnou jeho výtvory."
- Svatý Augustin