Sbory


Ve farnosti sv. Augustina působí tři sbory:

Sbor předškolních dětí

Dětský chrámový sbor

Smíšený chrámový sbor

Sbory pravidelně vystupují při bohoslužbách, například na Vánoce a Velikonoce. Sbory se také účastní různých akcí - setkání sborů, některé pořádají samostatné koncerty nebo koncertní zájezdy.

Půlnoční mše sv. v kostele sv. Augustina v Brně, 24. prosinec 2017 ve 24 hodin:

Jan Evangelista Kypta: Česká pastorální mše pro sóla, sbor a orchestr

účinkují: Alena Borková - soprán, Marie Vrbová - alt, Milan Vlček - tenor, Jiří Klecker - bas

sbor a orchestr chrámu sv. Augustina v Brně, řídí Pavel KynclV Galerii můžete dále zhlédnout:

9.6. 2017 - Noc kostelů 2017
/chramova-hudba/noc_kostelu_2017.jpg

10.6.2016 - Noc kostelů 2016
/chramova-hudba/noc_kostelu_2016.jpg

29.9.2013 Vystoupení při hodové mši sv. v Přísnoticích
/chramova-hudba/prisnotice_2013.jpg