Farnost sv. Augustina Brno

Mariina Legie

 

Maria, Maria, Ty v šik bojovný sis nás vybrala
my jdeme s výzbrojí,
modlitbou, růžencem, medailkou zázračnou
a jdeme do ulic a také k lidem všem
radostně Krista hlásat.

 

Co je Mariina Legie?

Je to katolické hnutí, které vzniklo z podnětu Franka Duffa 7. září 1921 v Dublinu v Irsku. V roce 1931 dostala Legie požehnání od papeže Pia XI. a rozšířila se do Indie, Ameriky a v roce 1933 též do Afriky. Dne 12. 5. si připomínáme úmrtí Edel Qinn, která pro šíření Legie obětovala svůj mladý život. Zemřela v Africe na TBC před 60 lety. Probíhá proces k jejímu blahoslavení. Také papež Pius XII. po celý svůj pontifikát Mariinu Legii podporoval. Papež Jan XXIII. řekl, že Mariina Legie ukazuje pravou tvář církve. Papež Pavel VI. pozval v roce 1965 Franka Duffa na II. Vatikánský koncil jako laického poradce. Ten zdůraznil nutnost zapojení laiků do duchovní misie církve. I svatý otec Jan Pavel II. povzbuzuje a žehná Mariině Legii.

 

Hlavní zásady pro činnost Mariiny Legie

Hlavní zásady pro činnost Mariiny Legie čerpal Frank Duff od sv. Ludvíka Maria Grignion z Montfortu (1673 – 1716). Je to poselství o větší úctě a vroucnější lásce k Panně Marii. Mladý Karol Wojtyla, nynější papež Jan Pavel II., si z této knihy vybral své heslo „Totus tuus“ (Celý jsem Tvůj a všechno co mám je Tvé, můj Ježíši, skrze Marii, Tvou svatou matku). To je také podstata slibu legionáře.

Mariina Legie může být v diecézi založena jen se svolením biskupa, ve farnosti pak se svolením faráře. Každý legionář je pozván k osobnímu posvěcení a evangelizaci.

Základem je společenství – presidium, které se pravidelně schází každý týden na schůzce s pevným řádem: modlitba růžence, duchovní četba, studium, zprávy o vykonané práci jednotlivých členů, modlitba Cateny, duchovní slovo a přidělení práce na příští týden. Duchovním vůdcem je kněz ve farnosti, který dává podněty k činnosti. Schůzka trvá asi hodinu a čtvrt. Členství v Mariině Legii je dvojí: Aktivní legionáři s pravidelnými týdenními schůzkami a Pomocní legionáři, kteří se scházejí jednou za měsíc a jejich úkolem je denní modlitba Tessery. Svými modlitbami jsou nepostradatelnou součástí Mariiny Legie, jakoby druhým křídlem ptáka. Mezi týdenní úkoly patří např. návštěvy v nemocnicích s knězem, návštěvy domovů důchodců, rodin, zprostředkování svátostí a rozdávání literatury (Katolický týdeník, Desatero od P. Simajchla aj.). Vždy navštívené obdarujeme.

 

Organizace Mariiny Legie

Mariina Legie je prodlouženou rukou kněze a může se stát kvasem ve farnosti. Frank Duff vypracoval podrobné stanovy, jimiž se řídí legie na celém světě a zaručují neměnný řád. U nás v Brně pracují presidia na Křenové, Starém Brně, v Zábrdovicích, Židenicích a Masarykově čtvrti. Jejich zástupci se jednou za měsíc scházejí ve vyšším orgánu – kurii a komitiu, pro více kurií je utvořen senát (pro nás ve Vídni) a posléze nejvyšší řídící pravomoc má koncilium se sídlem v Dublinu, hlavním městě Irska. Mariina Legie je rozšířena ve všech státech světa, kde žijí katolíci. Legionáři se snaží najít cestu k lidem, aby jim svou láskou a příkladem zprostředkovali evangelium. Usilují o oddanost Panně Marii, sjednocují se s ní v lásce, odvaze a pokoře. Jsou si vědomi toho, že úspěšní mohou být jen tehdy, budou-li zajedno s ní a skrze ni s Kristem.

S Marií denně jít
s Marií vítězit.
Lásku přinášet, pokoj a mír,
tak pojď, bratře, pojď sestro řady rozšířit,
národu víru, pokoj a lásku
opět navrátit!