Farnost sv. Augustina Brno

Bohoslužby od 3.12.2023

3.12 Neděle 1. neděle adventní
7:00 za + manželku a živou a + rodinu  
9:00 za + Bohumíra Brabce a živou rodinu P. Martin Holík
16:00 ROZSVÍCENÍ ADVENTNÍHO STROMU, ADVENTNÍ ROZJÍMÁNÍ S HUDBOU  
18:00 za farnost P. Martin Holík
4.12 Pondělí  
6:30 roráty; na poděkování za rodinu a Boží dobrodiní  
5.12 Úterý  
6:30 roráty; za živou a + rodinu a d.v.o.  
18:00 za manžela Emila Častulíka a dary Ducha svatého pro živou rodinu  
6.12 Středa sv. Mikuláše
8:00 školní mše sv.  
18:00 za + manžela Vladimíra a dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu P. Martin Holík
7.12 Čtvrtek sv. Ambrože
6:30 roráty; za duše v očistci  
18:00 za Vojtěšku Braunerovou, na poděkování za dar života a za celou rodinu  
8.12 Pátek slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
6:30 roráty; za Dominiku  
14:00 mše sv. v DS Žižkova  
18:00 za + manžela Miroslava Slezáka, živou rodinu a d.v.o. P. Tomáš Zámečník
18:45 ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA P. Tomáš Zámečník
9.12 Sobota  
7:00 za obrácení a zdraví manžela Jaroslava P. Tomáš Zámečník
8:00 - 10:00 ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA P. Tomáš Zámečník
10.12 Neděle 2. neděle adventní
7:00 za farnost  
9:00 za + rodiče Sedláčkovy a Ryšavé  
18:00 za manžela Jaroslava P. Martin Holík


Pokud není uvedeno jinak, je celebrantem P. Petr Vrbacký; může dojít ke změnám.

  • Při sbírce na opravu střechy farní budovy se vybralo 37.006 korun. Za vaše dary děkujeme.
  • Dnes odpoledne se uskuteční slavnostní rozsvícení adventního stromu před kostelem. Začátek je v 16 hodin, zazpívají dětský sbor i chrámový sbor. Hned poté, přibližně v 16:30, začne v kostele adventní rozjímání s hudbou. V pořadu nazvaném „Adventní zpěvy v proměnách času“ vystoupí Ensemble Františka Fialy, duchovní poezii přednese člen Dejvického divadla Praha Pavel Šimčík.
  • V pátek 8. a v sobotu 9. prosince proběhne v naší farnosti adventní duchovní obnova. Povede ji o. Tomáš Zámečník a bude mít obvyklý program: v pátek po skončení večerní mše svaté první promluva, v sobotu pak v 8 a v 9 hodin druhá a třetí. Po skončení druhé promluvy bude příležitost k tiché adorace a ke svátosti smíření až do 10 hodin. Upozorňujeme, že z důvodu konání duchovní obnovy nebude páteční tichá adorace v 17 hodin, ani sobotní roráty (bude obvyklá ranní mše svaté v 7 hodin.)
  • Příští neděli při mši svaté v devět hodin se za dětmi v kostele zastaví Mikuláš.
  • Komunita Sant Egidio prosí i letos o cukroví na vánoční obědy pro lidi bez domova, které se budou konat 26.12. v restauraci Živá voda a na radnici Brno střed. Cukroví lze přinést v neděli 17.12. zde do kostela.
  • Na stolcích vzadu v kostele je k dispozici nové číslo farního zpravodaje. Děkujeme všem, kdo se podíleli na jeho přípravě. Na stejném místě je též k zakoupení brožurka Průvodce letošním adventem. Cena je deset korun.
  • A ještě ohláška speciálně pro děti: v letošním adventu chceme ve svých srdcích a ve svých domovech připravit cestu Svaté Rodině do Betléma. U křtitelnice máme model betlémské krajiny a vzadu už čekají jesličky na malého Ježíše; na začátku cesty stojí figurky Josefa a Marie i oslíka - jenomže cesta je plná kamení! A tak budeme odstraňovat z cesty překážky, které brání příchodu do Betléma. Za každý splněný úkol – ty jsou nachystané v košíčku a vy si vždycky vezmete jeden – můžete pak, po jeho splnění, odstranit jeden kamínek z cesty, abyste trošku ulehčili putování Svaté rodině. Kamínky budete dávat do nádoby a uvidíme, jak moc se Svatá Rodina během adventu přiblíží s naší pomocí k Betlému…


Archiv