Farnost sv. Augustina Brno

Bohoslužby od 2.10.2022

2.10 Neděle 27. neděle v mezidobí
7:00 za farnost
9:00 za + rodinu Vrbkovu a Pospíšilovu
10:00 pobožnost u kříže v Krondlově ulici
11:30 křestní obřad (Tobiáš Wilhelm)
18:00 za Terezii Magdalenu
3.10 Pondělí
07:00 za syna Josefa a vnuka Daniela
4.10 Úterý sv. Františka z Assisi
18:00 za Františka a jeho rodinu
5.10 Středa
8:00 školní mše svatá P. Jaroslav Němec
18:00 za + syna Jaroslava a jeho rodinu P. Martin Holík
6.10 Čtvrtek
17:00 tichá eucharistická adorace
18:00 za + Vlastu Binderovou
7.10 Pátek 1. pátek v měsíci
18:00 za dar zdraví a víru syna Tomáše
8.10 Sobota
07:00 za + Zdeňka Kepáka
9.10 Neděle 28. neděle v mezidobí
7:00 za farnost
9:00 za + Ludmilu Smrčkovou
10:30 křestní obřad (Simona Jánošová)
18:00 za dar síly v nemoci P. Martin Holík

Pokud není uvedeno jinak, je celebrantem P. Petr Vrbacký; může dojít ke změnám.

  • Při sbírce na novou střechu fary minulou neděli se vybralo 34 780 korun. Všem dárcům upřímně děkujeme.
  • Tento týden se budou konat pravidelné návštěvy u nemocných.
  • Kavárna maminek s dětmi bude probíhat od měsíce října každý sudý týden vždy v úterý od 10 do 12 hodin na faře. První setkání bude toto úterý 4.10., další termíny a kontakty jsou na vývěsce.
  • Ve čtvrtek 6. října se koná na Petrově setkání letošních prvokomunikantů. Podrobnosti jsou též na vývěsce.
  • Na 1. pátek po večerní mši svaté proběhne obvyklé setkání členů živého růžence.
  • V sobotu 8. října odpoledne se sejdou na faře senioři z naší farnosti. Setkání začíná v 15 hodin, podrobnosti jsou na vývěsce.
  • Školní klub Kotva zve rodiny s dětmi na tradiční hravé odpoledne, které se uskuteční na hřišti CM základní školy v neděli 9. října odpoledne od 14 do 17 hodin. Další informace jsou na vývěskách.
  • Letošní biřmovanci a katechumeni se sejdou na první informační setkání příští týden, v úterý 11. října, po večerní mši svaté na faře.


Archiv