Farnost sv. Augustina Brno

Bohoslužby od 14.8.2022

14.8 Neděle 20. neděle v mezidobí
7:00 za farníky  
9:00 na poděkování za 60 let života, s prosbou o požehnání pro rodinu  
10:30 křest: Jáchym Hrdina  
18:00 za manžela Ludvíka a + rodiče a bratra  
15.8 Pondělí slavnost Nanebevzetí Panny Marie
07:00 za Jindřicha Obršlíka  
18:00 za požehnání a návrat k víře pro rodinu  
16.8 Úterý  
18:00 za + Alenu a Zdeňka Fetrovy a za babičku Alenu  
17.8 Středa  
7:00 za rodinu Mazúrovu a na poděkování za 3 roky manželství  
18.8 Čtvrtek  
18:00 za + Lubomíra Macha  
19.8 Pátek  
18:00 za DvO a zlepšení zdrav. stavu manželky  
20.8 Sobota  
07:00 za rodinu Daňkovu  
13:00 svatba: Kateřina Brázdová + Štěpán Radek j. Jan Špilar
21.8 Neděle 21. neděle v mezidobí
7:00 za + rodiče  
9:00 za + Magdalenu Svobodovou  
18:00 za farníky  

Pokud není uvedeno jinak, je hlavním celebrantem P. Josef Novotný. Může dojít ke změnám.

  • Svatební ohlášky: V sobotu 20.8. chtějí v našem kostele uzavřít sňatek: Kateřina Brázdová a Štěpán Radek (oba z farnosti Brno Královo Pole).
  • Farní tábor pro mládež od 12 let proběhne na faře v Čučicích. Sraz v neděli 28.8 v 15:00 před kostelem, návrat ve středu 31.8 v 16:30. S sebou: spacák, oblečení do přírody a 700 Kč. Zájemci přihlaste se prosím emailem na tabor.augustin@gmail.com nebo osobně Víťovi Horníkovi nebo Petrovi Kotáskovi.
  • Několik maminek připravilo dětský klub se školkovým harmonogramem pro všední dny školního roku v prostorách fary. Je zde možnost i sdíleného hlídání. Pro více informací kontakty na nástěnce kostela.
  • Svátek sv. Augustina 28.8. oslavíme tradičně Jarmarkem. Budeme velmi rádi, pokud nás podpoříte darováním Vámi vyrobeného výrobku nebo naopak jeho zakoupením. Výtěžek věnujeme bosým karmelitkám na stavbu kláštera v Drastech. Více informací, zejména kdy je možné rukodělné a kulinářské výrobky přinést, se můžete dočíst na informačním letáčku na nástěnce.


Archiv