Farnost sv. Augustina Brno

Bohoslužby od 26.6.2022

26.6 Neděle 13. neděle v mezidobí
7:00 za farníky Josef Janoušek
9:00 na poděkování za dar života, s prosbou o požehnání Josef Janoušek
11:00 křest: Sára Sychrová
18:00 za Annu Marii
27.6 Pondělí
07:00 za + manžela Vladimíra, živou a + rodinu a DvO
28.6 Úterý sv. Irenej
18:00 za + rodiče a sourozence Štrosovy
29.6 Středa slavnost sv. Petra a Pavla
9:30 závěrečná mše sv.: CMGaSOŠPg Jan Pacner
18:00 za Stanislava Skřičku Martin Holík
30.6 Čtvrtek
8:00 závěrečná mše sv.: CMcZŠ
17:00 tichá adorace
18:00 na poděkování za dar kněžství
1.7 Pátek 1. pátek v měsíci
18:00 za Františku Jaškovou a živou a + rodinu Jaškovu a Malířovu
2.7 Sobota
07:00 za + rodiče a prarodiče Dufkovy
3.7 Neděle 14. neděle v mezidobí
7:00 za + Marii Vyhnáčkovou
9:00 za požehnání pro rodinu
10:30 křest: Noe Jakobsen
18:00 za farníky

Pokud není uvedeno jinak, je hlavním celebrantem P. Josef Novotný. Může dojít ke změnám.

  • Dnes je sbírka na bohoslovce.
  • Příští neděli bude sbírka na opravu střechy.
  • V pátek budu navštěvovat nemocné.
  • Na první pátek proběhne po mši svaté obvyklé setkání členů živého růžence.
  • Biskup Pavel Konzbul kanonicky převezme vedení diecéze ve středu 29.6. při pontifikální bohoslužbě v 16:00. Emeritní biskup Vojtěch Cikrle při této příležitosti poděkuje za dvaatřicet let ve službě diecézního biskupa. Všichni jste na bohoslužbu srdečně zváni. Ti, kteří nemohou přijít osobně, mohou využít přímého přenosu v televizi Noe nebo v Radiu Proglas.


Archiv