Farnost sv. Augustina Brno

Bohoslužby od 27.11.2022

27.11 Neděle 1. neděle adventní
7:00 za farnost  
9:00 za Jaroslava Jaška a živou a + rodinu Jaškovu a Malířovu  
18:00 za rodiče Kubíkovy, jejich dceru a živou rodinu P. Martin Holík
28.11 Pondělí  
06:30 za návrat k víře  
29.11 Úterý  
06:30 za dar zdraví a síly pro nemocnou paní Bohumilu Vičařovou s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha Svatého  
18:00 za manžele Bartoškovy  
30.11 Středa svátek sv. Ondřeje, apoštola
8:00 školní mše svatá P. Jan Pavlíček
18:00 za Petra Durnu ml. P. Martin Holík
1.12 Čtvrtek  
06:30 za + rodiče kamarádky Marty  
17:00 tichá eucharistická adorace  
18:00 za + Oldřicha Kiliána a živou rodinu  
2.12 Pátek  
06:30 za živou a + rodinu a d.v.o.  
18:00 za bratra Martina  
3.12 Sobota sv. Františka Xaverského, kněze
06:30 za + maminku  
4.12 Neděle 2. neděle adventní
7:00 za farnost  
9:00 za + rodinu Šťastovu a Partykovu  
18:00 za + Bohumíra Brabce  


Pokud není uvedeno jinak, je celebrantem P. Petr Vrbacký; může dojít ke změnám.

  • Dnešní sbírka je určena na opravu střechy. Za vaše dary srdečně děkujeme.
  • Vzadu na stolcích je k zakoupení průvodce letošním adventem, cena je 15 korun.
  • Na tento týden připadá první pátek v měsíci, proto budou pravidelné návštěvy u nemocných. V pátek po večerní mši svaté bude krátká adorace se svátostným požehnáním a poté setkání členů živého růžence.
  • Počínaje zítřkem (pondělí do soboty s výjimkou středy, kdy je školní mše svatá) budeme slavit adventní roráty. Každou mši svatou zahájíme světelným průvodem. Zveme všechny děti, aby se před začátkem mše svaté shromáždily v sakristii, kde budou k dispozici lucerničky. Průvod bude vycházet vždy v 6:30. Ve čtvrtek bude bezprostředně po mši svaté následovat snídaně na faře, prosíme o darování přiměřeného množství buchet či koláčů.
  • Letošní adventní aktivita pro děti bude mít tuto podobu: děti se budou snažit, aby se zazelenal suchý strom a - v duchu Izaiášova proroctví - vyrostla ratolest na pahýlu Jesse: zrodil se Spasitel. Suchý strom je potřeba zalévat - u stromu jsou papírové kapky vody - dítě si vezme kapku vody, a pokud splní tam napsaný úkol, může poté připnout na strom zelený lístek. Pokud se dítě zúčastní rorátů, může na strom připnout ptáčka. Doufáme, že se nám do Štědrého dne strom zazelená a zpěv ptáčků přivítá narozeného Ježíška.


Archiv