Farnost sv. Augustina Brno

Bohoslužby od 15.5.2022

15.5 Neděle 5. neděle velikonoční
7:00 za + manžela a živou a + rodinu
9:00 na poděkování za 80 let života Martin Holík
18:00 za farníky
16.5 Pondělí svátek sv. Jana Nepomuckého
07:00 za mamku
17.5 Úterý
18:00 za vyřešení obtížné situace
18.5 Středa
8:00 školní mše sv.
18:00 na poděkování za přijatá dobrodiní Martin Holík
19.5 Čtvrtek
17:00 tichá adorace
18:00 za + Dagmar Andrýsovou
20.5 Pátek sv. Klement Maria Hofbauer
18:00 za strýce Jarmila a tetu Helgu
21.5 Sobota výročí posvěcení katedrály
07:00 za o. Martina Holíka
22.5 Neděle 6. neděle velikonoční
7:00 za farníky
9:00 za + rodinu Kallabovu a Klangovu
10:10 příprava na 1. sv. přijímání
18:00 za + rodiče a prarodiče

Pokud není uvedeno jinak, je hlavním celebrantem P. Josef Novotný. Může dojít ke změnám.

  • Mariánské pobožnosti probíhají od úterý do pátku od 17:40 do mše svaté.
  • Příští neděli bude sbírka na pronásledované křesťany.


Archiv