Farnost sv. Augustina Brno

Biřmování

Ve svátosti biřmování jsou pokřtění pevněji spojeni s církví a obdarováni silou Ducha svatého, aby byli schopni vydávat svědectví o své víře. Skrze svátost biřmování jsou uschopněni víru šířit a bránit. Stávají se tak zodpovědnými členy katolické církve.

Tato svátost nás tedy upevňuje v životě z víry a stvrzuje v nás milost získanou při křtu.

 

Kdo může přijmout svátost biřmování?

Svátost biřmování může a má přijmout každý pokřtěný, který ji dosud nepřijal.

Doporučuje se, aby minimální věk pro přijetí biřmování byl 15 let, ale nějaký ten rok navíc rozhodně není na škodu. Žádná horní hranice pro přijetí biřmování neexistuje.

Před svátostí biřmování by měl každý absolvovat přípravu, která ho má vést k důvěrnějšímu spojení s Kristem, k živější důvěrnosti s Duchem svatým a k prohloubení víry.

Pro přijetí svátosti biřmování je třeba být ve stavu milosti (nemít žádný těžký hřích).

Příprava na biřmování v naší farnosti obvykle začíná v září. Pro náctileté jednou za dva roky. Ostatní dle domluvy s knězem

 

Jak probíhá biřmování?

Biskup pomaže biřmovance na čele křižmem, vloží na něj ruce a pronese: „N., přijmi pečeť daru Ducha svatého“. (Během toho má kmotr/kmotra pravici položenou na rameni svého kmotřence.)