Farnost sv. Augustina Brno

Eucharistie

Svátost eucharistie má mezi všemi svátostmi výjimečné postavení. Eucharistie je srdce a vrchol života církve a všechny ostatní svátosti s ní souvisejí a jsou k ní zaměřeny.

Eucharistie je svátost, ve které Ježíš dává sám sebe - své tělo a krev.

Kdo může přijmout eucharistii, tj. svaté přijímání?

Ten, kdo:

  • je pokřtěný v katolické církvi
  • věří v přítomnost Krista v eucharistii
  • není ve stavu těžkého hříchu
  • lituje všech svých hříchů (i lehkých)
  • hodinu před svatým přijímáním nic nejedl a nepil – kromě léků a vody (to neplatí pro staré a nemocné a pro ty, kdo o ně pečují)

Ke svatému přijímání je možné přistupovat denně, výjimečně dvakrát denně a to za podmínky, že jsem při druhém přijetí eucharistie byl účasten celé mše svaté.

 

Příprava na první svaté přijímání

Je určena pro děti, které navštěvují 3. třídu (příp. starší) a které pravidelně chodí v neděli na mši svatou.

Samotná příprava probíhá od ledna do května – každou druhou neděli po mši svaté v 9:00.