Ohlášky 11.12.2016

Neděle 11. prosince  3. neděle adventní
7:00 za farníky
8:00 ranní chvály - breviář
9:00 za + Jaroslava Bindra (Martin Holík)
11:00 křtiny: Daniel Antonín Kallab
18:00 za Blaženu a Stanislava Dvořákovy a rodiče
Pondělí 12. prosince  
8:00 na poděkování za 70 let života s prosbou o požehnání do dalších let (Jaroslav Němec)
17:30 mše sv.: karmelitánští terciáři (G. Cetkovský)
Úterý 13. prosince  sv. Lucie
7:00 za živé a zemřelé kněze této farnosti
18:00 za + Kristinu Janků a rodiče
Středa 14. prosince  sv. Jan od Kříže
7:00 za rodiče Kleinovy a Pernicovy
18:00 za + maminku Slávku Klimešovou a živou a zemřelou rodinu
Čtvrtek 15. prosince  
7:00 za + Richarda Sedláčka
17:00 tichá adorace
18:00 za Viléma Opatřila a jeho ženu Olgu
Pátek 16. prosince  
7:00 za rodinu Škodovu
18:00 za kmotřence Petra a jeho rodinu (Martin Holík)
Sobota 17. prosince  
7:00 za rodiče, tetu Šárku, DvO a na poděkování za 10 let společného života
Neděle 18. prosince  4. neděle adventní
7:00 za Otmara Svobodu a Josefa Rosenbauma
8:00 ranní chvály - breviář
9:00 za + rodiče, bratra, DvO a B. ochranu živé rodiny
18:00 za farníky (David Ambrož)

 Pozn: Pokud není uvedeno jinak, je hlavním celebrantem P. Josef Novotný.

PŘÍLEŽITOSTNÁ OZNÁMENÍ
  • V adventu děti za každou mši svatou, které se zúčastní, vhodí do adventního vlaku jízdenku podepsanou celým jménem jako dárek Pánu Ježíši. Tento týden budou jízdenky růžové.

  •  V neděli 11.12. v 15:30 proběhne v našel kostele prezentace nové knihy "A přece budu blízko" (o životě a mučednické smrti kněží Jana Buly a Václava Drboly odsouzených v babickém procesu) s autory knihy Luďkem Navarou a Miroslavem Kasáčkem.

  • Mimořádná zkouška chrámového sboru proběhne v pondělí 12. 12. v 19:00.

  • Ve středu po rorátech jste zváni též na snídani na faře. 

  • Kdo byste byl ochotný pomáhat s úklidem v kostele, napište se vzadu na seznam. 

  • Jelikož se objevili noví zájemci o liturgii pro děti, tak budeme ještě doobjednávat další šanony, takže kdo byste měl ještě zájem, tak se napište vzadu na seznam. A vy, kdo je už máte objednané, tak si je vyzvedněte.

  • Komunita Sant' Egidio prosí o cukroví na vánoční obědy pro potřebné. Cukroví můžete nechat v kostele po každé mši v neděli 18.12.  

  •  Předvánoční zpovídání proběhne ve dnech:                                                                                sobota 17.12., neděle 18.12., úterý až čtvrtek 20.-22.12. vždy od 15:00 do 19:00.

  • Občanské sdružení Masarykova čtvrť nás zve na sedmé sousedské setkání a zpívání koled u Vánočního stromku. A to ve čtvrtek 22. 12. v 17:00 (poprvé uvnitř bývalého vojenského areálu).
Archiv ohlášek
Nedělní odpoledne u sv. Augustina

A přece budu blízko

11. prosince 2016 v 15:30
Prezentace nové knihy o životě a smrti kněží Jana Buly a Václava Drboly odsouzených v babickém procesu

/ohlasky/aprecebudoublizko.png

Více informací zde.