Sbory

 
Ve farnosti sv. Augustina působí tři sbory:

Sbor předškolních dětí

Dětský chrámový sbor

Smíšený chrámový sbor

 

Sbory pravidelně vystupují při bohoslužbách, například na Vánoce a Velikonoce. Sbory se také účastní různých akcí - setkání sborů, některé pořádají samostatné koncerty nebo koncertní zájezdy.