Ministranti

Schůzky ministrantů jsou každou neděli po mši svaté od 10 do 11 hodin. Na schůzkách se kluci učí základním dovednostem, které potřebují při mši svaté. Obtížnost je přizpůsobena jejich věku a schopnostem. V naší farnosti ministruje kolem 40 chlapců. Věková hranice je od 6 let.

Rádi přivítáme nové ministranty! Kdo se chce k nám připojit, ať se ozve buď osobně nebo telefonicky.


Starší ministranti


Věk: 12+
Kdy: 10:00-11:00 (Po nedělní mši svaté)
Kontakt: Ondřej Tuček   telefon: 777 109 681Malí ministranti


Věk: 6+ nebo po dohodě s vedoucím
Kdy: 10:00-11:00 (Po nedělní mši svaté)
Kontakt: Ondřej Piler   telefon: 734 645 105