Varhany

 
Původní varhany dodala pražská firma E.S. Petra. Byl to nástroj se dvěma manuály a pneumatickou trakturou. Prostorové uspořádání - dispozice varhan, bylo provedeno podle výkresové dokumentace autora prof. Fischera.
 
/kostel/varhany_01.jpg
 
Pohled od oltáře na kůr s původními varhanami
 
V roce 1976 byly dodány nové varhany krnovskou firmou Rieger-Kloss, vybavené třemi manuály a mechanickou trakturou s 28 rejstříky. Při této přestavbě byly použity i původní hlasy. Zásluhu na instalaci nových varhan má P. Dr. Bohumil Pavlů, zanícený hudebník a příznivec chrámové hudby, který zde zúročil zkušenosti s varhanami z kostela sv. Michala na Dominikánském náměstí, kde působil dříve. Při návrhu dispozice varhan, instalaci a zkušebním provozu byla nápomocna brněnská koncertní varhanice prof. Alena Veselá.
 
/kostel/varhany_02.jpg
 
Pohled od oltáře na kůr s novými varhanami
 
Text i fotografie byly převzaty z publikace Ing.arch. Blaženy Hubáčkové PhD. KOSTEL SV. AUGUSTINA V BRNĚ s laskavým svolením autorky.
 
 

Dispozice varhan

 
Rieger-Kloss opus 3447 (1976)
 

Hlavní manuál (II. manuál)

 

 

 

 

Kvintadena
Flétna kopulová′
Flétna vřetenová
Flétna příčná
Principál
Oktáva
Mixtura
Trompeta
16′
8′
4′
2′
8′
4′
5x 1 1/3′
8′

Pozitiv (l. manuál)

 

 

 

Kryt
Flétna otevřená
Fujara
Principál
Kvintan
Akuta

8′
4′
4′
2′
2x 1 1/3′ + 8/9′
4x 1′

Horní stroj (III. manuál)

 

 

 

 

Flétna trubicová
Principál
Mixtura
Salicionál
Vox coelestis
Roh noční
Seskvialtera
Hoboj

8′
4′
4x 1′
8′
8′
4′
2-3x 2 2/3′
8′

Pedál

 

 

 

Subbas
Principál
Flétna basová
Chorálbas
Mixtura
Pozoun

16′
8′
8′
2x 4′ + 2′
5x 2 2/3′
16′

Spojky: III/II, I/II, III/P, II/P
Tremolo: III, I
Žaluzie: III
Rozsah manuálů: C – g3
Rozsah pedálu: C – f1