Sbor předškolních dětí

Každou neděli se scházejí děti od 3 do 7 roků, aby si společně zazpívaly. Písničky, které se zde naučí, zpívají příležitostně při mši svaté a na křížových cestách. Na vánoce vystupují s pásmem koled. 

Zkoušky: každou neděli po deváté mši svaté

Sbormistr: Antonie Račanská