9.1. neděle 7:00 za + Bohuslava Dostála, sestru Jarmilu a rodiče
svátek
Křtu Páně
9:00 za taťku  
18:00 za farníky  
10.1. pondělí  7:00 za o. Miloslava Kabrdu  
  17:30 mše sv.: karmelitánští terciáři G. Cetkovský
11.1. úterý  17:00 tichá adorace  
  18:00 mše sv.: hnutí Mary`s Meals Pavel Römer
12.1. středa 8:00 školní mše sv. Jar. Němec
  18:00 za + rodiče Pekárkovy Martin Holík
13.1. čtvrtek 17:00 tichá adorace  
  18:00 za + p. Vyžrálka a + pí Pachlovou  
14.1. pátek  18:00 za + Apolenu Habrdovou  
   
15.1. sobota 7:00 na poděkování za ochranu
 
16.1. neděle 7:00 za dary DS pro syna Ivoše a rodinu
2. neděle
v mezidobí
9:00 za živou a + rodinu Šťastovu a Partykovu
10:10 příprava na 1. sv. přijímání  
18:00 za farníky  
Pokud není uvedeno jinak, je hlavním celebrantem P. Josef Novotný. Může dojít ke změnám.
* Dnešním dnem končí doba vánoční a od pondělí začíná liturgické mezidobí.
* Odstrojení vánočních stromků proběhne v pondělí 10.1. od 19:00. 
* První setkání dětí připravujících se na první svaté přijímání proběhne v neděli 16.1. po mši svaté v 9:00.
* Chtěl bych pozvat muže do výzvy Exodus 90, kterou začneme 17. ledna a která trvá 90 dní. Kdo byste měl zájem, přihlaste se do soboty u o. Josefa.
* Přispět do Tříkrálové sbírky organizované Charitou bude možné tuto neděli dopoledne, kdy budou koledovat skauti před kostelem a před Brněnkou.
* Vánoční koncert vokální skupiny DNA (Dej nám akord) se uskuteční dnes
 v 16:00 v našem kostele. Vstupné je dobrovolné. Výtěžek bude věnován na tříkrálovou sbírku