21.11. neděle 7:00 na poděkování za 80 let života
slavnost Ježíše Krista Krále 9:00 za + Magdalenu Svobodovou  
10:30 křest: Antonín František Kolarík  
11:00 adorační den: tichá adorace před NSO
18:00 za farníky  
22.11. pondělí  7:00 za uzdravení matky a dítěte  
sv. Cecílie  
23.11. úterý  16:00 zádušní mše sv.: Zdenka Simonová  
  18:00 za + syna, rodiče, sestru, švagra a živou rodinu
24.11. středa 8:00 školní mše sv. Jan Pavlíček
sv. Ondřej
Dung Lac
18:00 za Antonína Stejskala, manželku a celou rodinu Martin Holík
25.11. čtvrtek 17:00 tichá adorace  
  18:00 za zdraví a víru tří synů
26.11. pátek   18:00 za syny a za živou a + rodinu Petr Vrbacký
 
27.11. sobota  8:30 na poděkování za 73 roků Petr Vrbacký
 
28.11. neděle 7:00 za + rodiče
1. neděle
adventní
9:00 za sestru Janu  
10:30 křest: Jakub Polešák  
18:00 za farníky  
Pokud není uvedeno jinak, je hlavním celebrantem P. Josef Novotný. Může dojít ke změnám.
* Dnes je adorační den naší farnosti: od 11:00 do 18:00 bude otevřen kostel k tiché adoraci. Zapište se prosím do tabulky na stolku, aby zde byl stále někdo přítomen.
Zároveň je to
den vzájemných modliteb za Arcibiskupský kněžský seminář.
* Adventní duchovní obnova s o. Petrem Vrbackým proběhne v pátek a v sobotu 26. a 27.11. První přednáška bude v pátek po večerní mši svaté a další v sobotu v 9:00 a v 10:30.
* V pátek 26.11. bude v rámci duchovní obnovy otevřen kostel ke ztišení a adoraci před Nejsvětejší svátostí oltářní po mši svaté až do 21:00.
* Příští neděli 28.11. při mši svaté v 9:00 proběhne Uvedení do katechumenátu.
* Příští neděli bude žehnání adventních věnců.
* Ve středu 24.11. je tzv. Červená středa. V tento den si chceme připomenout ty, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. 
* Synoda: Pokud budete mít zájem se zúčastnit diskusních skupinek, vzadu v kostele je krabice, do které můžete do konce listopadu vhodit lístek se svým jménem a kontaktem, případně tématy, které vás zajímají. Koordinátorka pak z těchto zájemců vytvoří skupinky, které se pak skontaktují mezi sebou a domluví se na termínu setkání. Koordinátorkou v naší farnosti je Marie Vichrová (maru.vichrova@gmail.com).