17.10. neděle 7:00 za syna Jáchyma a uzdravení rodových kořenů
29. neděle
v mezidobí
9:00 na poděkování  
18:00 za farníky
18.10. pondělí  7:00 za Moniku a za obrácení zloděje  
svátek sv. Lukáše  
19.10. úterý  18:00 za Jiřího Krejčího  
 
20.10. středa 8:00 školní mše svatá Jar. Němec
  18:00 za + Marii, Ritu, Jeníčka a Mařenku Martin Holík
21.10. čtvrtek 17:00 tichá adorace  
bl. Karel Rakouský 18:00 za + Jakuba Váchu  
22.10. pátek   18:00 za uzdravení kněze
sv. Jan Pavel II.
23.10. sobota  7:00 za DvO
 
24.10. neděle 7:00 za farníky
30. neděle
v mezidobí, den modliteb za misie
9:00 za živou a + rodinu Veisů a Makovských a DvO
10:30 křest: Sára Nedomová  
18:00 za + Annu Součkovou Martin Holík
Pokud není uvedeno jinak, je hlavním celebrantem P. Josef Novotný. Může dojít ke změnám.
* Příští neděli bude sbírka na misie.
* Hnutí Mary's Meals zve na duchovní obnovu, která se uskuteční v Českém Těšíně 5. a 6.11. Bližší informace na nástěnce.