29.8. neděle 7:00 za farníky Petr Šikula
slavnost
sv. Augustina
9:00 za + Magdaenu Svobodovou Petr Šikula
15:00 adorace a svátostné požehnání  
18:00 za Martina Gabriela  
30.8. pondělí  7:00 za rodiče Popkovy
 
31.8. úterý  16:00 zádušní mše sv.: Radka Tuscherová  
  18:00 za + rodiče Ustýnkovy a sestry Bočkovy
1.9. středa 8:00 mše sv. zahajovací CMcZŠ - 1. stupeň  
  9:30 mše sv. zahajovací CMGaSOŠPg Jar. Němec
  18:00 za dobrodince Pavel Kafka
2.9. čtvrtek 8:00 mše sv. zahajovací CMcZŠ - 2. stupeň Jar. Němec
  18:00 za Boženu a Rudolfa Břízovy, syna Rudolfa a dary DS pro živou rodinu Martin Holík
3.9. pátek   18:00 na poděkování za 75 let života  
sv. Řehoř Veliký
4.9. sobota  7:00 za syna Filipa a jeho rodinu  
  11:00 pohřeb: Eva Nováčková Martin Holík
5.9. neděle 7:00 za + rodiče, prarodiče a sourozence  
23. neděle
v mezidobí
9:00 na poděkování a za Marii Stohrovu a rodinu
 + křest: Gabriela Mangová
 
10:30 křest: Pavel Axman  
11:30 křest: Elena Faustyna Maria Rampula Martin Holík
18:00 za farníky  
Pokud není uvedeno jinak, je hlavním celebrantem P. Josef Novotný. Může dojít ke změnám.
* Dnešní sbírka je na nový kostel v Brně - Líšni. 
* Ve středu 1.9. je světový den modliteb za péči o stvoření.
* Na první pátek proběhne po mši svaté obvyklé setkání členů živého růžence. 
* Od příští neděle 5.9. budou opět bývat při mši svaté v 9:00 dětské katecheze (3-7 let).
* Co se týče výuky náboženství dětí  na faře, tak informační setkání rodičů těchto dětí proběhne v pondělí 6.9. v 16:30 na faře. 
* Svatební ohlášky: v sobotu 11.9. chtějí uzavřít ve farnosti Brno-Bystrc sňatek: Alžběta Jeřábková a Dominik Klaška (z naší farnosti).
* 7. farní invaze do Slavonic proběhne o prodlouženém Svatováclavském víkendu 24.(25.)-28.9. Bližší informace na nástěnce. Přihlaste se prosím do neděle 12.9. mailem na adresu: zico@email.cz.