18.7. neděle 7:00 za uzdravení Petry Karel Janů
16. neděle
v mezidobí
9:00 za + Magdalenu Svobodovou Karel Janů
18:00 za farníky Karel Janů
19.7. pondělí  7:00 za + Zdeňka Kepáka  
 
20.7. úterý  18:00 za vnučku Julii  
 
21.7. středa 7:00 za Andělku Kudláčkovu, Břetislava Kalinu a rodiče
 
22.7. čtvrtek 18:00 za sourozence  
svátek sv. Marie Magdalény
23.7. pátek   18:00 za živou rodinu Šulákovu  
svátek sv. Brigity
24.7. sobota  7:00 za živou a + rodinu  
  12:00 svatba: Sabina Vojáčková + Patrik Michaud Petr Beneš
25.7. neděle 7:00 za tatínka Karla a babičku Růženu  
17. neděle
v mezidobí
9:00 za + tatínka
+ křest: Ellen Rampulová
Martin Holík
10:30 křest: Jakub Švancara  
18:00 za farníky Martin Holík
Pokud není uvedeno jinak, je hlavním celebrantem P. Josef Novotný. Může dojít ke změnám.
* Svatební ohlášky: V sobotu 24.7. chtějí v našem kostele uzavřít sňatek: Sabina Vojáčková a Patrik Michaud (oba z naší farnosti).