6.6. neděle 7:00 za + tatínka  
10. neděle v mezidobí 9:00 za + Marii Kličkovu a rodinu Martin Holík
18:00 za farníky  
7.6. pondělí  7:00 za + Zdeňka Kepáka  
 
8.6. úterý  18:00 za uzdravení  
 
9.6. středa 8:00 školní mše svatá CMGaSOŠPg  
  18:00 za syna Honzíka Martin Holík
10.6. čtvrtek 7:00 mše sv. u sester učednic Božského Mistra
  17:00 tichá adorace  
  18:00 za kmotřence
11.6. pátek   18:00 za + tetu Olgu, manžela a dcery
slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
12.6. sobota  7:00 za rodinu Skřičkovu  
Neposkvrněné srdce Panny Marie 12:00 svatba: Adriana Vítková + Tomáš Hudec
13.6. neděle 7:00 za + manželku a živou a + rodinu  
11. neděle v mezidobí 9:00 za + manžele Hildu a Františka Kocourkovy
10:30 křest: Josef Tesař  
18:00 za farníky Martin Holík
Pokud není uvedeno jinak, je hlavním celebrantem P. Josef Novotný. Může dojít ke změnám.
* Svatební ohlášky: V sobotu 12.6. chtějí v našem kostele uzavřít sňatek: Adriana Vítková a Tomáš Hudec (oba z farnosti Brno-Líšeň). 
* V neděli 20.6. po mši svaté v 9:00 proběhne fotbalové utkání ministranti versus otcové na školním hřišti za CMcZŠ. 
* Nové číslo farního Zpravodaje si můžete vyzvednout vzadu v kostele. Díky všem, kteří se podíleli na jeho přípravě.
* Mezinárodní eucharistický kongres se uskuteční v Budapešti v termínu od 5. do 12. 9. Papež František plánuje osobně předsedat slavnostní závěrečné mši svaté. Naši biskupové nás na toto setkání srdečně zvou. Bližší informace na www.cirkev.cz.