10.1. neděle 7:00 za rodinu Schochovu
Svátek Křtu Páně 9:00 za farníky  
11:00 za dar síly v nemoci  
14:30 křest: Lucie Kadeřávková  
11.1. pondělí  7:00 prosba o vše potřebné pro naše přátele a dobordince  
 
12.1. úterý  18:00 mše sv.: hnutí Mary`s Meals Cyprián Bobák
 
13.1. středa 7:00 za zdraví, pokoj a víru v rodině
 
14.1. čtvrtek 17:00 tichá adorace  
  18:00 za živou a + rodinu Vrbkovu  
15.1. pátek   7:00 za zdárný průběh dědického řízení  
 
16.1. sobota  7:00 za + rodiče a za živou rodinu a Boží požehnání
 
17.1. neděle 7:00 na poděkování za život Věry Motyčkové
2. neděle
v mezidobí
9:00 na poděkování za 80 let života  
11:00 za farníky  
Pokud není uvedeno jinak, je hlavním celebrantem P. Josef Novotný. Může dojít ke změnám.
* Dnešním dnem končí doba vánoční a od pondělí začíná liturgické mezidobí.
* Na nedělní bohoslužbu je třeba se přihlásit. Vzhledem k omezeným počtům, prosím, abychom mysleli i na druhé a na nedělních mších se prostřídali. 
* V neděli  bude možné přijmout sv. přijímání v době od 15:00 do 18:00. Stačí zazvonit na faru.
* Odstrojení vánočních stromků proběhne v pondělí 11.1. od 17:00. 
* Tříkrálová sbírka letos probíhá on-line a to do 24.1.. Můžete přispět elektronicky na účet 66008822/0800 - variabilní kód je 77706100. Nebo můžete nechat peníze v kasičce v sakristii a my je pak předáme.