Program chrámové hudby

Chystané akce


Zkoušíme každou středu 19.00 - 21,20 hod na faře v sále v prvním patře. Vítáme nové zpěvačky a zpěváky do všech hlasových skupin.

Smíšený chrámový sbor pod vedením Pavla Kyncla

 

Co už je za námi

Smíšený chrámový sbor pod vedením Pavla Kyncla

Štědrý den 24. 12. 2017, sv. Augustin při půlnoční mši sv.
E. Kypta: Pastorální mše česká pro sóla, sbor a orchestr

Soprán: Alena Borková, Alt: Marie Vrbová, Tenor: Milan Vlček, Bas: Jiří Klecker


Smíšený chrámový sbor pod vedením Zdenka Laudáta

neděle 26. listopadu 2017 – slavnost Ježíše Krista krále, sv. Augustin při mši sv. v 9 hodin

Gordon Young: Aleluja, G. F. Händl: Buď Tobě sláva, D. Bortňanskij: Cheruvimskaja, A. Snyder: Ubi caritas a další


Smíšený chrámový sbor pod vedením Pavla Kyncla

neděle 3. září 2017 - pouť u sv. Augustina, při mši sv. v 9 hodin

 

Smíšený chrámový sbor pod vedením Pavla Kyncla a Brno Blues Band pod vedením Daniela Kikty

Noc kostelů pátek 9.6.2017, sv. Augustin

komponovaný pořad o světcích a svatosti sestavený Danielem Kiktou


Smíšený chrámový sbor pod vedením Pavla Kyncla

Neděle 18. 6. 2017 Vranov u Brna - pouť naší farnosti, při mši sv. v 11 hodin

sbory od skladatelů C. Saint-Saens, M. Příhoda, A. Snyder a dalších

 

Smíšený chrámový sbor pod vedením Pavla Kyncla

Neděle velikonoční 16. dubna 2017 sv. Augustin

Z. Pololáník: Mše "Setkání" pro smíšený sbor a orchestr

Smíšený chrámový sbor pod vedením Pavla Kyncla

Zelený čtvrtek 13. dubna 2017 sv. Augustin při mši sv. v 18 hodin a při následné adoraci

sbory od skladatelů A. Tučapský, J. Gallus a dalších

Smíšený chrámový sbor pod vedením Pavla Kyncla

neděle 8. ledna 2017 sv. Augustin při mši sv. v 9 hodin

F. X. Brixi: Missa pastoralis in D pro sóla, smíšený sbor a orchestr

Smíšený chrámový sbor pod vedením Pavla Kyncla

Štedrý den 24. 12. 2016 při půlnoční mši sv.

F. X. Brixi: Missa pastoralis in D pro sóla, smíšený sbor a orchestr

Smíšený chrámový sbor pod vedením Pavla Kyncla

neděle 27. 11. 2016 sv. Augustin, při slavnosti rozsvícení adventního stromu

adventní komponovaný pořad Daniela Kikty "Adventní rozjímání s dýmkou"

Smíšený chrámový sbor pod vedením Pavla Kyncla

neděle 28. srpna 2016 - pouť u sv. Augustina

sbory řeckokatolické liturgie na staroslověnské texty

Smíšený chrámový sbor pod vedením Pavla Kyncla

Neděle 5. 6. 2016 Vranov u Brna - pouť naší farnosti, při mši sv. v 11 hodin

sbory od skladatelů T. L. Victoria, M. Příhoda a dalších

Smíšený chrámový sbor pod vedením Pavla Kyncla

Zelený čtvrtek 24.3.2016, sv. Augustin při mši sv. v 18 hodin a při následné adoraci

sbory od skladatelů A. Lotti, W. Byrd, J. Gallus a dalších

Smíšený chrámový sbor pod vedením Pavla Kyncla

Neděle velikonoční 27. 3. 2016, sv. Augustin při mši sv. v 9 hodin

F. Schubert: Mše G-dur pro sóla, sbor a orchestr

Smíšený chrámový sbor pod vedením Pavla Kyncla

neděle 10. 1. 2016 - sv. Augustin při mši sv. v 9,00 hod

J. J. Ryba: Česká vánoční mše pastorální pro sóla, sbor a orchestr

 

Smíšený chrámový sbor pod vedením Pavla Kyncla

24. 12. 2015 - sv. Augustin při půlnoční mši sv. ve 24,00 hod

J. J. Ryba: Česká vánoční mše pastorální pro sóla, sbor a orchestr

 

Smíšený chrámový sbor pod vedením Pavla Kyncla

neděle 22. listopadu 2015 – slavnost Ježíše Krista krále, sv. Augustin při mši sv. v 9,00 hod

sbory od G. F. Handla, J. Kunce, W. Byrda a dalších skladatelů

 

Smíšený chrámový sbor pod vedením Pavla Kyncla

neděle 30. srpna 2015 – poutní slavnost, sv. Augustin při mši sv. v 9,00 hod

sbory od W. A. Mozarta, C. Francka, D. Bortňanského a dalších skladatelů

 

Smíšený chrámový sbor pod vedením Pavla Kyncla

pátek 29. května 2015 – noc kostelů, sv. Augustin

Daniel Kikta: Aby nás Pán Bůh miloval

komponovaný pořad pro sóla, sbor a nástroje

(malý výlet do minulosti doplněný lidovými písněmi)

  

Smíšený chrámový sbor pod vedením Zdenka Laudáta

neděle 26. dubna 2015 – oslava 80. výročí posvěcení kostela sv. Augustina

při mši sv. v 9,00 hod

sbory od W. A. Mozarta, H. L. Hasslera, A. Lotti a M. Příhody

 

Smíšený chrámový sbor pod vedením Pavla Kyncla

Velikonoce 2015 u sv. Augustina – dirigent Pavel Kyncl

2. 4. 2015 -  Zelený čtvrtek

18:00 sbory při mši sv. (A. Lotti, C. Saint-Saens)
19:30 zpěvy při adoraci (J. Gallus, Taize)

5. 4. 2015 –  Neděle Zmrtvýchvstání Páně

V. E. Horák: Missa quinta pro sóla, sbor a orchestr

 

Smíšený chrámový sbor pod vedením Pavla Kyncla

Neděle 15. 2. 2015 - kostel Neposkvrněného početí P. Marie v Brně na Křenové

večer zpěvů z Taize

 

Smíšený chrámový sbor pod vedením Pavla Kyncla

Neděle 18. 1. 2015 - sv. Augustin při mši sv. v 9,00 hod (oslava 60. narozenin P. Miloše Kabrdy)

sbory od R. Führera, M. Příhody a další

 

Smíšený chrámový sbor pod vedením Pavla Kyncla

24. 12. 2014 - sv. Augustin při půlnoční mši sv.

Jiří Pavlica: vánoční mše pro sóla, sbor a orchestr

 

Smíšený chrámový sbor pod vedením Pavla Kyncla

Neděle 7. 12. 2014 2. Neděle adventní - sv. Augustin při mši sv. v 9,00 hod

adventní sbory

 

Smíšený chrámový sbor pod vedením Pavla Kyncla

Neděle 23. 11. 2014 Krista Krále - sv. Augustin - při mši sv. v 9,00 hod

sbory od G. F. Händla, A. Lottiho a další

 

Smíšený chrámový sbor pod vedením Pavla Kyncla

Neděle 31. 8. 2014 - sv. Augustin – při poutní mši sv. v 9,00 hod

sbory od H. L. Hasslera, C. Saint-Saens a další

 

Smíšený chrámový sbor pod vedením Pavla Kyncla

Sobota 2. 8. 2014 - při mši sv. v brněnském kapucínském kostele Nalezení sv. kříže

sbory od H. L. Hasslera, V. Říhovského a další

 

Smíšený chrámový sbor pod vedením Pavla Kyncla

Neděle 15. 6. 2014 - Vranov u Brna – pouť farnosti sv. Augustina při mši sv. v 11,00 hod

sbory od M. Příhody, C. Francka a další

 

Smíšený chrámový sbor pod vedením Pavla Kyncla

Neděle 7. června 2014 chrám Nejsvětější Trojice v Brně – Králově Poli

Sborování – přehlídka chrámových sborů

sbory od A. Tučapského, V. Říhovského a další

 

Smíšený chrámový sbor pod vedením Pavla Kyncla

Velikonoce 2014 u sv. Augustina – dirigent Pavel Kyncl

17. 4. 2014 -  Zelený čtvrtek

18:00 sbory při mši sv. (A. Lotti, C. Saint-Saens)
19:30 zpěvy při adoraci (J. Gallus, V. Říhovský, A. Tučapský a další)

20. 4. 2014 –  Neděle Zmrtvýchvstání Páně

9:00 W. A. Mozart: Korunovační mše pro sóla, smíšený sbor a orchestr
soprán Alena Borková, alt Marie Rosová, tenor Jaromír Novotný, bas Jiří M. Procházka

Smíšený chrámový sbor pod vedením Pavla Kyncla

 

24. prosince 2013 -sv. Augustin – při půlnoční mši sv.

J. E. Kypta: Česká vánoční mše pro sóla, sbor a orchestr

sóla zpívali: Alena Borková, Marie Vrbová, Jaromír Novotný, Jiří M. Procházka

dirigent: Pavel Kyncl

 

Smíšený chrámový sbor pod vedením Pavla Kyncla

Neděle 8. 12. 2013 – 2. Neděle adventní - sv. Augustin – při mši sv. v 9,00 hod

sbory od C. Saint-Saens, J. C. Vodňanského a další

 

Smíšený chrámový sbor pod vedením Pavla Kyncla

Neděle 24. 11. 2013 Ježíše Krista Krále - sv. Augustin – při mši sv. v 9,00 hod

sbory od G. F. Händla, W. A. Mozarta, A. Brucknera a další

 

Smíšený chrámový sbor pod vedením Pavla Kyncla

Neděle 29. 9. 2013 svátek sv. Václava - Přísnotice – při hodové mši sv.

sbory od V. A. Michny, A. Brucknera, W. A. Mozarta a další

 

Smíšený chrámový sbor pod vedením Pavla Kyncla

Neděle 1. 9. 2013 sv. Augustin – při poutní mši sv. v 9,00 hod

sbory z liturgie sv. Jana Zlatoústého na staroslověnské texty
P. Křížkovský: Hvězdy dvě z východu (kantáta ke sv. Cyrilu a Metodějovi)

 

Smíšený chrámový sbor pod vedením Pavla Kyncla

Neděle 16. června 2013 - pouť farnosti sv. Augustina na Vranov u Brna

Při mši sv. na Vranově:
D. Bortjanskij: Tebje pojem
sbory z liturgie sv, Jana Zlatoústého na staroslověnské texty
P. Křížkovský: Hvězdy dvě z východu

Smíšený chrámový sbor

Sobota 8. června 2013 Sloup, přehlídka chrámových sborů Sborování

Program:
J. Gallus: Ecce quomodo moritur
T. L. Victoria: Jesu dulcis memoria
A. Tučapský: Pater mi
C. Saint-Saens: Ave verum

Smíšený chrámový sbor

Pátek 24. března - sv. Augustin, noc kostelů

Program:
D. Bortjanskij: Tebje pojem
sbory z liturgie sv. Jana Zlatoústého na staroslověnské texty
P. Křížkovský: Hvězdy dvě z východu

Smíšený chrámový sbor

Neděle 31. března - Zmrtvýchvstání Páně

9,00 při mši sv. V. Říhovský: Missa Loretta pro smíšený sbor a orchestr

řídil Pavel Kyncl


Smíšený chrámový sbor

Čtvrtek 28. března - Zelený čtvrtek

18,00 při mši sv. A. Lotti: Ecce panis, C. Saint-Saens: Ave verum
19,30 při adoraci skladby A. Tučapského, J. Galluse, V. Říhovského a další
řídil Pavel Kyncl

Smíšený chrámový sbor

24. prosince - Štědrý den

24.00 Jan Jakub Ryba: II. česká mše půlnoční
sólisté, smíšený chrámový sbor a orchestr, řídí Pavel Kyncl

Smíšený chrámový sbor

25. prosince – Boží hod vánoční

11.00 koledy

dětské chrámové sbory řídí Ludmila Fialová a Alice Kallabová


Smíšený chrámový sbor

9. prosince 2012 - 2. neděle adventní

Vodňanský: Rorando coeli
Božanův kancionál: Vesel se, Panno
Pololáník: Adventní
řídil Pavel Kyncl

Smíšený chrámový sbor

Neděle 25. listopadu 2012

sv. Augustin při mši sv. v 9,00 hod
sbory skladatelů G. Palestrina, T. L. Victoria, A. Lotti, W. A. Mozart
řídil Pavel Kyncl

Smíšený chrámový sbor

Neděle 14. října 2012

sv. Augustin při mši sv. v 9,00 hod
sbory skladatelů V. Říhovský, C. Franck, T. L. Victoria, E. Elgar, Bortjanskij
řídil Pavel Kyncl

Smíšený chrámový sbor

neděle 24. června

Brno, chrám sv. Petra a Pavla, Sborování (přehlídka chrámových sborů)
program stejný jako ve Vranově u Brna
řídil Pavel Kyncl


Smíšený chrámový sbor

neděle 10. června 2012

vystoupení při mši sv. na Vranově u Brna (pouť farnosti sv. Augustina)
program:
H.L. Hassler: Cantate Domino
W. Byrd: Ave verum
V. Říhovký: Ave Maria
A. Lotti: Ecce panis
řídil Zdeněk Laudát
Smíšený chrámový sbor
neděle 27. května 2012
vystoupení při mši sv. v Přísnoticích
skladby Ch. Gounoda, H. L. Hasslera a další
řídil Pavel Kyncl


Smíšený chrámový sbor

8. dubna 2012 neděle velikonoční

při mši sv. v 9,00 hod.
W. A. Mozart: Missa brevis in G pro sóla, smíšený sbor a orchestr
sóla:
H. Škarková - soprán
J. Wallingerová - alt
J. Tuček - tenor
J. M. Procházka - bas

smíšený sbor a orchestr chrámu sv. Augustina
dirigent: Pavel Kyncl


Smíšený chrámový sbor

5. dubna 2012 - Zelený čtvrtek

- při mši sv. v 18,00 hod.:
A. Lotti: Ecce panis
C. Saint-Saens: Ave verum
- při adoraci v 19,30 hod.:
J. Gallus: Ecce quomodo moritur
J. S. Bach: Jesu Tys má radost
V. Říhovský: Adoramus Te Christe
zpěvy z Taize
dirigent: Pavel Kyncl


Dětský chrámový sbor

25. března 2012 - 5. neděle postní

při mši sv. v 9,00 hod.
Petr Eben: Trouverská mše
dirigent: Ludmila Fialová


Smíšený chrámový sbor

18. března 2012 - 4. neděle postní

při mši sv. v 9,00 hod. postní sbory
dirigent Pavel Kyncl


Sbor předškolních dětí, Dětský chrámový sbor

25. prosince – Boží hod vánoční

11.00 koledy
chrámový sbor předškolních dětí, řídí Alice Kallabová
chrámový sbor školních dětí, řídí Ludmila Fialová


Smíšený chrámový sbor

24. prosince - Štědrý den

24.00 Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční „Hej mistře”
sólisté, smíšený chrámový sbor a orchestr, řídí Pavel Kyncl


Smíšený chrámový sbor

sv. Augustin neděle 23. října 2011

Zdeněk Pololáník: Ordinarium
Vojtěch Říhovský: Ave Maria
Johannes Habert: Adoramus te, Christe
Camille Saint-Saens: Ave verum


Smíšený chrámový sbor

neděle 19. června 2011 - pouť farnosti sv. Augustina na Vranov u Brna

Perti: Adoramus
Bruckner: Locus iste
Saint-Saens: Ave verum
Arcadelt: Ave Maria
Příhoda: Starobrněnský Zdrávas (sólo Jakub Tuček)
řídil: prof. Pavel Kyncl


Smíšený chrámový sbor

sobota 18.6.2011 účast na přehlídce chrámových sborů Sborování ve Sloupu v Moravském krasu

program sboru:
Bortjanskij: Tebje pojem
Perti: Adoramus
Bruckner: Locus iste
Saint-Saens: Ave verum
Arcadelt: Ave Maria
řídil: prof. Pavel Kyncl


Smíšený chrámový sbor

24. dubna 2011 – neděle Zmrtvýchvstání Páně

9,00 F. Schubert: Mše G-dur
sólisté, smíšený sbor a orchestr chrámu sv. Augustina, řídí Vít Mareček


Smíšený chrámový sbor

21. dubna 2011 - Zelený čtvrtek

18,00 sbory při mši sv. (A. Lotti, C. Saint-Saens)
19,30 zpěvy při adoraci (J. S. Bach, A. Michna, J. Gallus a další)

smíšený chrámový sbor, řídí Pavel Kyncl


Dětský chrámový sbor

10. dubna 2011 – 5. neděle postní

mše sv. v 9,00 hod postní sbory
řídí Ludmila Fialová


Smíšený chrámový sbor

3. dubna 2011 – 4. neděle postní

mše sv. v 9,00 hod postní sbory (A. V. Michna, J. S. Bach, A. Lotti)
řídí Pavel Kyncl


Sbor předškolních dětí, Dětský chrámový sbor

25. prosince – Boží hod vánoční

11.00 koledy
chrámový sbor předškolních dětí, řídí Alice Kallabová
chrámový sbor školních dětí, řídí Ludmila Fialová


Smíšený chrámový sbor

24. prosince - Štědrý den

24.00 F. X. Brixi: Missa pastoralis
sólisté, smíšený chrámový sbor a orchestr, řídí Vít Mareček


25. prosince – Boží hod vánoční

11.00 koledy
chrámový sbor předškolních dětí, řídí Alice Kallabová
chrámový sbor školních dětí, řídí Ludmila Fialová


Smíšený chrámový sbor

3. neděle adventní 12. 12. 2010

Adventní sbory při mši sv. ve Vranovicích a Pouzdřanech


Smíšený chrámový sbor

2. neděle adventní 5. 12. 2010

Adventní sbory při mši sv. u sv. Augustina


Smíšený chrámový sbor

sv. Augustin neděle 24. října 2010

Zdeněk Pololáník: Ordinarium
Edward Elgar: Ave verum
Charles Gounod: Laudate Dominum
Hans Leo Hassler: Cantate Domino
Miroslav Příhoda: Starobrněnský Zdrávas


Smíšený chrámový sbor

Neděle 13. června 2010 16,00 hod. Petrov, setkání chrámových sborů brněnského děkanátu

Program našeho sboru:
Pavel Křížkovský: Dextera Domini
Camille Saint-Saens: Ave verum
Jacobus Gallus: Ecce quomodo moritur
Hans Leo Hassler: Cantate Domino
Řídil: Zdeněk Laudát


Smíšený chrámový sbor

Neděle 16. května 2010, 9,00 bohoslužba ve Vranovicích, 10,30 bohoslužba v Pouzdřanech

Chorální mše Missa de angelis
Sbory Ch. Gounoda, P. Křížkovského, M. Příhody, J. Galluse a dalších skladatelů
Řídil Zdenek Laudát, varhany Lukáš Kunst, sopránová sóla Eva Crhová


Sbor mladých

1. dubna - Zelený čtvrtek

21,00 zpěvy při adoraci
řídí Pavel Kyncl


Sbor mladých

2. dubna - Velký pátek

18,00 velkopáteční sbory (Palestrina, Tučapský a další)
řídí Pavel Kyncl


Smíšený chrámový sbor

4. dubna – neděle Zmrtvýchvstání Páně

9,00 W. A. Mozart: Korunovační mše
sólisté, smíšený sbor a orchestr chrámu sv. Augustina, řídí Vít Mareček


Smíšený chrámový sbor

sv. Augustin neděle 14. března 2010

Z. Pololáník: Ordinarium
P. Křížkovský: Dextera Domini
J. Gallus: Ecce quomodo moritur
A. V. Michna: Když čas přišel


Sbor mladých

Štědrý den 24. prosince 2009 sv. Augustin, 23,15 hod

koledy před půlnocí (sbor a komorní orchestr)


Smíšený chrámový sbor

Štedrý den 24.prosince 2009, sv. Augustin, půlnoční mše sv.

J. I. Linek: Missa pastoralis in F pro sola, sbor a orchestr


Smíšený chrámový sbor

neděle 6. prosince 2009, sv. Augustin, mše sv. v 9,00 hod.

sbory od A. V. Michny, Z. Pololáníka a C. Saint-Saens


Smíšený chrámový sbor

neděle 8. listopadu 2009 Újezd u Brna, mše sv. v 11,00 hod

W. A. Mozart: Missa brevis in G pro sola, sbor a orchestr
M. Příhoda: Starobrněnský zdrávas
Ch. Gounod: Laudate Dominum


Sbor mladých

neděle 25. října 2009, sv. Augustin, mše sv. v 9,00 hod

spirituály


Smíšený chrámový sbor

sobota 10. října 2009 Hrušovany u Brna, mše sv. v 18,00 hod

sbory od Ch. Gounoda, P. Křížkovského, H. L. Hasslera a dalších


Sbor předškolních dětí, Dětský chrámový sbor

26.4.2009 Setkání

Účast na každoročním Setkání dětských a mládežnických sborů v kostele sv. Augustina v Brně.


Smíšený chrámový sbor

12.4.2009 Hod Boží velikonoční

W. A. Mozart: Missa brevis in G


Smíšený chrámový sbor

Štědrý den 24. prosince 2008, sv. Augustin, půlnoční mše sv.

J. J. Ryba: Česká mše vánoční „Hej mistře” (sóla, sbor, orchestr)


Smíšený chrámový sbor

Neděle 23. listopadu 2008, Újezd u Brna, mše sv. v 11.00 hod

W. A.Mozart: Korunovační mše, Ave verum (sóla, sbor, orchestr)


Smíšený chrámový sbor

Sobota 11. října 2008, Brno

Účast na sborovém setkání Slavnost sborů. Zpívali jsme v kostele Nanebevzetí Panny Marie - u jezuitů v Brně skladby J. S. Bacha, A. V. Michny, Ch. Gounoda a C. Francka.