Odkazy

/odkazy/odkaz_001.jpg

Biskupství brněnské

 /odkazy/odkaz_002.jpg

Děkanství brněnské

Obsahuje seznam farností děkanství brněnského.

 /odkazy/odkaz_003.jpg

Děkanství brněnské - sv. Jakub

Děkan ThLic. Václav Slouk sídlí ve  farnosti svatého Jakuba.

 /odkazy/odkaz_004.jpg

Rádio Proglas

Rádio Proglas je rozhlasová stanice rodinného typu založená na tradičních křesťanských hodnotách. Radio Proglas šíří poselství evangelia a křesťanskou kulturu především česky mluvícím lidem. Používá k tomu zejména mluvené slovo a hudbu šířenou pomocí všech dostupných technických prostředků.

 /odkazy/odkaz_005.jpg

Tv Noe

Tv Noe - televize dobrých zpráv je nekomerční české křesťanské médium. Nabízí pořady pro celou rodinu.
Jejím dvojčetem je Radio Proglas, spolupracuje i s dalšími médii. 

 

/odkazy/odkaz_029.jpg

Vezmi a čti

Biblický program VEZMI A ČTI je konkrétní odpovědí na pastýřský list českých a moravských biskupů, kteří vyzvali k přípravě na jubileum příchodu Cyrila a Metoděje v roce 2013, a jedním ze základních témat přípravy je právě Boží slovo, které soluňští bratři jakožto poklad víry do naší země přinesli. Program VEZMI A ČTI chce pomoci ke znovuobjevení tohoto bohatství, které má svoji hodnotu nejen pro věřící ve farnostech, ale obecně pro celou naši občanskou společnost.

/odkazy/odkaz_008.jpg

 Katolík

Otázky ohledně víry, církve a osobního života, portál farností a institucí pro mládež, svědectví a texty, poradna, křesťanská seznamka a inzerce.