Kostel

Samostatná farnost u sv. Augustina byla zřízena v září 1938. Zde se můžete dozvědět něco o historii tohoto kostela. Postupně ve farnosti působila řada správců kostela. O problematiku ekonomickou, hospodářskou a majetkovou dbá ekonomická rada farnosti. Zajímavou historii chrámových varhan i důležité informace najdete v sekci Varhany.Letecký pohled na kostel - září 2005. Autor snímku: Ing. arch. Blažena Hubáčková, PhD.Letecký pohled na kostel - září 2005. Autor snímku: Ing. arch. Blažena Hubáčková, PhD.