Dětský chrámový sbor

Sbor dětí ve věku 6 – 15 let. Sbor zpívá převážně při bohoslužbách u svatého Augustina.

Zkoušky: každou neděli po deváté mši svaté

Sbormistr: Ludmila Fialová