Další farní aktivity

Život ve farnosti odráží další farní aktivity. V neděli lze například posedět ve farní kavárně. Aktivně zde působí Mariina Legie.