13.9. neděle 7:00 za + rodiče Hnátkovy  
24. neděle
v mezidobí
9:00 za + rodinu Kazdovu a Hrochovu Martin Holík
10:10 příprava na 1. sv. přijímání  
18:00 za farníky
14.9. pondělí  7:00 za Márinku Švástovou a DvO  
svátek Povýšení sv. kříže 17:30 mše sv.: karmelitánští terciáři G. Cetkovský
15.9. úterý  18:00 za + Eduarda Sáblíka  
PM Bolestná  
16.9. středa 8:00 školní mše svatá Jar. Němec
sv. Ludmila 18:00 za + bratra Josefa Martin Holík
17.9. čtvrtek 17:00 tichá adorace  
  18:00 na poděkování za dar 60 let manželství  
18.9. pátek   18:00 za + Libuši Vojtovou  
 
19.9. sobota  7:00 za tátu a manžele Bohatovy
  11:00 svatba: Jana Zemánková + Marek Staveník
20.9. neděle 7:00 za farníky  
25. neděle
v mezidobí
9:00 za + rodiče, DvO a Boží ochranu živé rodiny
18:00 za + rodiče Ruswurmovy a DvO
Pokud není uvedeno jinak, je hlavním celebrantem P. Josef Novotný. Může dojít ke změnám.
* Dnešní sbírka je na Svatou Zemi.
* Od dnešní neděle fungují: farní kavárna, ministrantské schůzky, sboreček předškolních dětí. Pouze dětský chrámový sbor zahájí svoji činnost později.
* Spolčo studentů 2. stupně ZŠ (a starších) bude bývat v pátek od 16:00. Začínáme 18.9.
* 1. svaté přijímání dětí proběhne v neděli 20.9. při mši svaté v 9:00.
* Svatební ohlášky: V sobotu 19.9. chtějí v našem kostele uzavřít sňatek: Jana Zemánková a Marek Staveník (oba z farnosti Brno-Žabovřesky).