9.2. neděle 7:00 za + rodiče, sestru Zdenku a DvO
5. neděle
v mezidobí
9:00 za Jarmilu Šumberovou
16:00 křest: Antonín Lengál  
18:00 za farníky  
10.2. pondělí  7:00 za posilu v nemoci Martin Holík
sv. Scholastika 17:30 mše sv.: karmelitánští terciáři G. Cetkovský
11.2. úterý  18:00 mše sv.: hnutí Mary`s Meals Pavel Römer
PM Lurdská
12.2. středa 8:00 školní mše svatá Jar. Němec
  18:00 za + tatínka Milana Hnátka, jeho rodiče a bratra Martin Holík
13.2. čtvrtek 17:00 tichá adorace
  18:00 za syna Davida a maminku Dášu Martin Holík
14.2. pátek   8:00 mše sv.: CMcZŠ - slavnost školy Jar. Němec
  18:00 za syna Jana Jiří Janalík
15.2. sobota  7:00 za + Karla Popka Martin Holík
 
16.2. neděle 7:00 za + rodinu Šťastovu a Partykovu Martin Holík
6. neděle
v mezidobí
9:00 za farníky Martin Holík
18:00 za dar síly v nemoci Martin Holík
Pokud není uvedeno jinak, je hlavním celebrantem P. Josef Novotný. Může dojít ke změnám.
* Při sbírce na nový oltář se minulou neděli vybralo 48.546 Kč. Všem dárcům děkujeme.
* Farní karneval pro děti se uskuteční dnes 9.2. od 10:15 v sále CMcZŠ .
* O. Josef je tento týden na duchovní obnově na Velehradě, takže se v případě potřeby obraťte na o. Martina Holíka.
* V rámci Národního týdne manželství proběhne přednáška jáhna Jana Špilara s názvem Manželství v síti –  v úterý 11.2.2020 od 17:00 na Biskupské 7.