12.1. neděle 7:00 za farníky
svátek
Křtu Páně
9:00 za maminku Eriku
+ křest: František Jakub Manga
 
10:10 příprava na 1. sv. přijímání  
18:00 za živou a + rodinu Hálovu, Kubíčkovu a Rybníčkovu
13.1. pondělí  7:00 za Karolínu  
  17:30 mše sv.: karmelitánští terciáři G. Cetkovský
14.1. úterý  18:00 mše sv.: hnutí Mary`s Meals Cyprián Bobák
 
15.1. středa 8:00 školní mše svatá Jar. Němec
  18:00 za + Antonína Mrázka a jeho rodinu Martin Holík
16.1. čtvrtek 17:00 tichá adorace
  18:00 za uzdravení sestřenice a DvO
17.1. pátek   9:00 mše sv.: CMGaSOŠPg Charles Balvo
sv. Antonín 18:00 za + Antonína Hartmanna a rodinu  
18.1. sobota  7:00 za o. Miloslava Kabrdu Martin Holík
PM Matky jednoty křesťanů 11:00 křest: Helena a Josef Vlašicovy  
19.1. neděle 7:00 na poděkování za život Věry Motyčkové
2. neděle v mezidobí 9:00 za živou i + rodinu Chocholáčovu a za DvO
18:00 za farníky
Pokud není uvedeno jinak, je hlavním celebrantem P. Josef Novotný. Může dojít ke změnám.
* Dnešním dnem končí doba vánoční a od pondělí začíná liturgické mezidobí.
* První setkání dětí připravujících se na první svaté přijímání proběhne dnes po mši svaté v 9:00.
* Vánoční Koncert Chrámového sboru mladých a skupiny D.N.A. proběhne v kostele dnes odpoledne od 16:00. 
* Odstrojení vánočních stromků proběhne v pondělí 13.1. od 18:30. 
* První Kavárna maminek v letošním kalendářním roce bude toto úterý 14.1. od 9:30 do 11:30 a pak každé liché úterý.
* Úterní mše sv. bude za hnutí Mary's Meals a její podporovatele. Po mši sv. bude následovat malé agapé na faře. 
* Setkání seniorů proběhne v sobotu 18.1 od 14:30. 
* Týden modliteb za jednotu křesťanů je od 18.1. do 25.1.
* Při sbírce na nový oltář se vybralo 57.119 Kč. Všem dárcům děkujeme.
* Sbírka u betléma (černoušek) určena na adopci na dálku vynesla 21.455 Kč.
* Během doby vánoční (24., 25., 31.12. a 1.1.) bylo při sbírkách vybráno celkem:
104.216 Kč. Všem dárcům děkujeme.
* V úterý 21.1., v předvečer 100. výročí narození zakladatelky Hnutí fokoláre Chiary Lubichové, si při mši svaté v 18:00 připomeneme tuto duchovní osobnost. Poté jsou všichni srdečně zváni do jídelny v budově CMcZŠ k malému občerstvení s programem.