15.12. neděle 7:00 za Otmara Svobodu a Josefa Rosenbauma
3. neděle
adventní
9:00 za + rodiče, bratra, DvO a Boží ochranu živé rodiny Martin Holík
18:00 za farníky  
16.12. pondělí  6:30 za + rodinu Popkovu, Skládalovu a Palíškovu
 
17.12. úterý  6:30 na poděkování za 80 let, za živou rodinu a DvO
  18:00 za manžele Dvořákovy  
18.12. středa 8:00 školní mše svatá Jar. Němec
  18:00 za DvO Martin Holík
19.12. čtvrtek 6:30 za miminko
  17:00 tichá adorace  
  18:00 za maminku Květušku  
20.12. pátek   6:30 za obnovu paulánské komunity v Nové Bystřici
  18:00 za manžele Klímovy a Palákovy Martin Holík
21.12. sobota  6:30 za Josefa a Mojmíra Hrbatovy  
  15:00 křest: Jakub Jan Kubíček  
22.12. neděle 7:00 za farníky
4. neděle
adventní
9:00 za Evu Menčlovou a Janu Kachlířovou  
18:00 za + Bohumíra Brabce a živou rodinu  
Pokud není uvedeno jinak, je hlavním celebrantem P. Josef Novotný. Může dojít ke změnám.
* Sbírka na církevní školství z minulé neděle vynesla 41.439 Kč.
* Ve čtvrtek po rorátech jste zváni na snídani na faře. Před roráty se nezpovídá.
* Rozsvícení vánočního stromu před kostelem proběhne dnes v 16:00 za doprovodu dětských sborů a chrámového sboru mladých. Následuje Adventní rozjímání s houslemi, v kostele. Na housle budou hrát Duo Lyrico - Magdalena a Štěpán Graffovi a posluchači brněnské konzervatoře, na varhany Petr Kolař. Adventní promluvu bude mít o. Jiří Bůžek.
* Předvánoční zpovídání bude probíhat v těchto dnech:
    Středa   18. 12.    15:00-17:55 
    Čtvrtek  19. 12.   15:00-17:55 
    Pátek     20. 12.   15:00-19:00 
    Neděle   22. 12.  15:00-19:00 
* Vánoční posezení pro seniory se uskuteční v pátek 27. 12. od 15:30. 
* Brožurky Křesťanský advent a Vánoce 2019 si můžete vyzvednout vzadu na stolku.
* Farnost u sv. Tomáše v Brně vás zve na KURZ ALFA (12 večerů), který bude začínat 9.1.2020 ve čtvrtek v 19:00 na faře (Lidická 6). Zájemci z řad nevěřících, hledajících.... se mohou hlásit na mailové adrese: alfautomaska@gmail.com.