1.12. neděle 7:00 za farníky
1. neděle
adventní
9:00 na poděkování za živou a + rodinu Jílkovu
18:00 za + tatínka  
2.12. pondělí  6:30 za neteř Gábinku  
 
3.12. úterý  6:30 za Marii Zabelovou a živou rodinu  
sv. František Xaverský 18:00 za Jindřicha Obršlíka  
4.12. středa 8:00 školní mše svatá Jar. Němec
  18:00 za + maminku a živou a + rodinu Martin Holík
5.12. čtvrtek 6:30 za uzdravení Moniky a Boží požehnání
  17:00 tichá adorace  
  18:00 za Jana a Annu Gerykovy Martin Holík
  18:40 adorace se zpěvy, slovem a tichem  
6.12. pátek   6:30 za uzdravení  
1. pátek v měsíci 18:00 za Jiřího Krejčího  
7.12. sobota  6:30 za + Pavlu Benešovou  
sv. Ambrož
8.12. neděle 7:00 za + manželku a živou a + rodinu
2. neděle
adventní
9:00 za farníky
10:30 křest: Christian Ondřej Leder  
18:00 za prarodiče Chlupovy  
Pokud není uvedeno jinak, je hlavním celebrantem P. Josef Novotný. Může dojít ke změnám.
* Při sbírce na nový oltář se minulou neděli vybralo 54.314 Kč. Díky všem dárcům. 
* Příští neděli bude sbírka na církevní školství.
* Roráty budou během doby adventní od pondělí do soboty (kromě středy!) vždy v 6:30.
Ve čtvrtek pak bude následovat po mši svaté též snídaně na faře.
Děti zvu před roráty do sakristie, kde dostanou lucernu a půjdou s ní v průvodu.
* V pátek budu navštěvovat nemocné.
* V pátek proběhne po večerní mši svaté obvyklé setkání členů živého růžence. 
* Vzadu v kostele si můžete zakoupit Průvodce adventem. Cena je 9 Kč.
* Vyšlo nové číslo farního zpravodaje. Díky všem, kdo se podíleli na jeho přípravě.
* Adventní aktivita: děti si za každou účast na mši svaté vezmou vystřiženou papírovou stopu, kterou připevní na nástěnku jako symbol ochoty „chodit po Božích stezkách“.
Za rorátní mši si děti vezmou béžovou stopu, za ostatní mše svaté oranžovou.
Mládež a dospělí si místo toho mohou vzít lísteček s biblickým citátem a adventním úkolem. Lístečky jsou rozdělené dle barev: pro mládež oranžové a pro dospělé bílé.