17.11. neděle 7:00 za farníky
33. neděle
v mezidobí
9:00 za + Leopolda Svobodu  
10:30 křest: Hugo Řezník  
18:00 za Ivu Citterbardovou  
18.11. pondělí  7:00 za syna Michala  
   
19.11. úterý  18:00 za sestru Lucku  
 
20.11. středa 8:00 školní mše svatá Jar. Němec
  18:00 za + manžela a dary Ducha sv. pro živou rodinu Jiří Janalík
21.11. čtvrtek 18:00 za duše v očistci Jiří Janalík
Zasvěcení Panny  Marie v Jeruzalémě
22.11. pátek   18:00 za + Josefa Šteffka a Jaroslavu Bohmanovou
sv. Cecílie
23.11. sobota  7:00 za + dárce  
 
24.11. neděle 7:00 za farníky
slavnost Ježíše Krista krále 9:00 za + Magdalenu Svobodovou
+ křest: Šimon Pio Novotný
 
10:00 adorační den: tichá adorace před NSO
18:00 za + rodiče Ruswurmovy Martin Holík
Pokud není uvedeno jinak, je hlavním celebrantem P. Josef Novotný. Může dojít ke změnám.
* Pastorační rada se sejde dnes v 19:00. Plánovaný program je na nástěnce.
* Od tohoto týdne už nebudou bývat středeční katecheze pro dospělé.
* Farní ples se bude konat již příští týden, v sobotu 23.11. od 18:00. Prodej lístků na ples bude probíhat tuto neděli po ukončení mší  (9. a 18.). Dary do tomboly můžete stále ještě nosit, a to až do středy 20.11., ev. dnes po skončení bohoslužeb do sakristie.
* Příští neděli bude sbírka na nový oltář
* Příští neděli 24.11. bude adorační den naší farnosti: od 10:00 do 18:00 bude tichá adorace před NSO. Zapište se prosím do tabulky vzadu na stolku, aby zde stále někdo byl přítomen. Zároveň je to den vzájemných modliteb za Arcibiskupský kněžský seminář.
* Prosíme ty, kdo by byli ochotni pomoci s úklidem kostela, aby se přihlásili u o. Josefa nebo se dopsali přímo do konkrétní úklidové skupiny na nástěnce. 
* Adventní duchovní obnova naší farnosti proběhne v pátek a v sobotu 29. a 30.11. Bližší informace o programu na nástěnce.
* Setkání seniorů se uskuteční v sobotu 30.11. ve 14:30. Budeme vyrábět adventní věnce. Prosíme, přineste si s sebou svíčky a také ozdoby, které chcete použít.
* O. Jiří Rous a Zábrdovická farnost zvou na pouť do Svaté země v termínu 18.-25.3. 2020. Bližší informace jsou a nástěnce. Přihlásit se můžete do 8.12.