27.10. neděle 7:00 za farníky
30. neděle
v mezidobí
9:00 za + Pavla Topercera a živou a + rodinu
18:00 za požehnání pro rodinu  
28.10. pondělí  7:00 za uzdravení Moniky, s prosbou o B. požehnání
svátek
sv. Šimona a Judy
29.10. úterý  18:00 za + Jaroslava Šuláka
bl. Marie Restituta
30.10. středa 18:00 za Vítězslava a Olgu Bohatovy a DvO Martin Holík
  18:35 katecheze pro dospělé  
31.10. čtvrtek 17:00 tichá adorace  
  18:00 za + Štrosovy a za + sourozence  
1.11. pátek   8:00 školní mše sv. CMGaSOŠPg Jar. Němec
slavnost
Všech svatých
18:00 za Julii Weinbergerovou  
2.11. sobota  7:00 za + Františka Kadlčíka a DvO  
vzpomínka na všechny věrné zemřelé 11:00 křest: Filip Halajčík  
18:00 za + rodiče Věru a Milana Hnátkovy  
3.11. neděle 7:00 za kamarádku Terezku
31. neděle
v mezidobí
9:00 za rodinu Laudátovu a Marchovu Martin Holík
10:30 křest: Sára Kryštofová  
18:00 za farníky  
Pokud není uvedeno jinak, je hlavním celebrantem P. Josef Novotný. Může dojít ke změnám.
* Sbírka na misie minulou neděli vynesla 80.782 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
* Dnešní sbírka je na nový oltář.
* Ve středu nebude školní mše svatá, protože jsou podzimní prázdniny.
* V pátek je první pátek v měsíci, proto budu navštěvovat nemocné.
* V pátek proběhne po večerní mši svaté obvyklé setkání členů živého růžence. 
* Plnomocné odpustky pro duše v očistci je možné získat 1. 11. a 2. 11. při návštěvě kteréhokoli kostela. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry. Od 1. do 8. 11. (příp. i  od 25. do 31.10.) je možné získat tyto odpustky modlitbou na hřbitově. 
* Na pozvání biskupa Vojtěcha navštíví Brno apoštolský nuncius v České republice Mons. Charles Balvo. Na slavnost Všech svatých v pátek 1.11. v 17:30 bude v katedrále předsedat slavnostní bohoslužbě, na kterou jste všichni srdečně zváni.