20.10. neděle 7:00 za farníky
29. neděle
v mezidobí
9:00 za + Jakuba Váchu
18:00 za dar síly v nemoci  
21.10. pondělí  7:00 za  rodinu Popkovu, Skládalovu a Palíškovu
 
22.10. úterý  18:00 za + syna Jaroslava a jeho živou rodinu
sv. Jan Pavel II.
23.10. středa 8:00 školní mše svatá  
  18:00 na novomanžele Chlubnovy  
18:35 katecheze pro dospělé  
24.10. čtvrtek 17:00 tichá adorace  
  18:00 na poděkování za 60 let spol. života  
25.10. pátek   18:00 za + Berku, živou rodinu a přátele  
 
26.10. sobota  7:00 za sestru Zdenku
 
27.10. neděle 7:00 za farníky
30. neděle
v mezidobí
9:00 za + Pavla Topercera a živou a + rodinu Martin Holík
18:00 za požehnání pro rodinu  
Pokud není uvedeno jinak, je hlavním celebrantem P. Josef Novotný. Může dojít ke změnám.
* Dnešní sbírka je na misie.
* Příští neděli bude sbírka na nový oltář.
* Beseda s tvůrci návrhu nového oltáře a  úpravy liturgického prostoru se uskuteční ve čtvrtek 24.10. po večerní mši svaté.
* Ze soboty na neděli (26./27.10.) bude změna času - budeme spát o hodinu déle.
* Plnomocné odpustky pro duše zemřelých je možno získat již od 25. do 31.10. pokud z vážných důvodů nemůžete navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8.11. Podmínky:
svátost smíření, přijetí eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce a návštěva hřbitova.
* Farní ples se blíží (bude v sobotu 23.11.), a proto organizátoři jako obvykle prosí o vhodné dárky do tomboly, které je možné přinést po skončení bohoslužeb do sakristie.
* Diecézní setkání seniorů bude v úterý 5. 11. 2019 v katedrále sv. Petra a Pavla a na Centru pro rodinu a sociální péči (Biskupská 7). Bližší informace na plakátku.
* Oddělení správy budov Biskupství brněnského hledá údržbáře do hlavního pracovního poměru. Podrobnosti jsou na stránkách biskupství. 
* Na dnešní mši zazněly spirituály v podání Chrámového sboru mladých u sv. Augustina pod vedením prof. Pavla Kyncla. Kromě spirituálů a gospelů sbor zpívá také vánoční koledy, případně další duchovní hudbu, starší i moderní, a capella nebo s doprovodem. Pokud máte o sborový zpěv zájem a je vám alespoň 14 let (přičemž horní hranice stanovena není), můžete se přidat - sbor zkouší každý pátek od 19 do 21 hod. v sále v 1. patře fary.