13.10. neděle 7:00 za farníky
28. neděle
v mezidobí
9:00 za + Ludmilu Smrčkovou
10:30 křest: Ondřej Weigner  
18:00 za dar síly v nemoci  
14.10. pondělí  7:00 za syna Josefa a vnuka Daniela  
  17:30 mše sv. pro karmelitánské terciáře G. Cetkovský
15.10. úterý  18:00 za naše přátele a dobrodince živé i zemřelé
sv. Terezie od Ježíše
16.10. středa 8:00 školní mše svatá Jar. Němec
sv. Hedvika 18:00 za DvO  
18:35 katecheze pro dospělé  
17.10. čtvrtek 17:00 tichá adorace  
sv. Ignác z Antiochie 18:00 na poděkování  
18.10. pátek   18:00 za Jiřího Krejčího  
svátek sv. Lukáše
19.10. sobota  7:00 za uzdravení syna a za živé i + členy celé rodiny
 
20.10. neděle 7:00 za farníky
29. neděle
v mezidobí
9:00 za + Jakuba Váchu
18:00 za dar síly v nemoci  
Pokud není uvedeno jinak, je hlavním celebrantem P. Josef Novotný. Může dojít ke změnám.
* Příští neděli bude sbírka na misie.
* Beseda s tvůrci návrhu nového oltáře a  úpravy liturgického prostoru se uskuteční ve čtvrtek 24.10. po večerní mši svaté.
* Setkání seniorů se uskuteční v sobotu 19.10. od 14:30. Část setkání zaměříme na Krakov, město spojené s Janem Pavlem II. Podíváme se na fotky a zavzpomínáme na tohoto papeže.
* Úmysly mší svatých na letošní rok jsou již obsazené. Můžete si zapisovat intence na příští rok.
* Příležitost k tiché adoraci před Nejsv. Svátostí u sester Učednic na Wolkrové 8:
od pondělí do pátku 8:00-10:30, v sobotu a neděli od 16:00-18:00.