6.10. neděle 7:00 za + manžele Pavlíčkovy a Mušálkovy
27. neděle
v mezidobí
9:00 za + manžele Benešovy, 2 dcery, vnučku a živou rodinu
+ křest: Lucie Vařejková
10:30 křest: Štěpánka Marie Hnízdilová  
18:00 za farníky  
7.10. pondělí  7:00 za naše dobrodince, přátele a příbuzné  
PM Růžencová  
8.10. úterý  18:00 za dceru Evu a vnučky Vendulku a Adélku Matochovy
 
9.10. středa 8:00 školní mše svatá Jar. Němec
  18:00 za uzdravení sourozenců Dany a Milana  
18:35 katecheze pro dospělé  
10.10. čtvrtek 7:00 mše sv. u sester učednic BM  
  17:00 tichá adorace  
  18:00 za živou a + rodinu Staňkovu a Filipovu  
11.10. pátek   18:00 za požehnání pro syny  
sv. Jan XXIII.
12.10. sobota  7:00 za obrácení nevěřících kamarádů
 
13.10. neděle 7:00 za farníky
28. neděle
v mezidobí
9:00 za + Ludmilu Smrčkovou
10:30 křest: Ondřej Weigner  
18:00 za dar síly v nemoci  
Pokud není uvedeno jinak, je hlavním celebrantem P. Josef Novotný. Může dojít ke změnám.
* Sbírka na nový oltář z minulé neděle vynesla 50.460 Kč. Všem dárcům upřímný dík. 
* Beseda s tvůrci návrhu nového oltáře a  úpravy liturgického prostoru se uskuteční ve čtvrtek 24.10. po večerní mši svaté.
* Školní klub Kotva zve rodiny s dětmi na hravé odpoledne s názvem Nejkulaťoulinkatější:-), které se uskuteční v neděli 6.10. od 14:00 do 17:00 na hřišti CM škol.
* Setkání seniorů se bude konat v sobotu 19.10. od 14:30. 
* Intence (čili úmysly mší svatých) na letošní rok jsou již obsazené. Na ten příští se začnou zapisovat po páteční večerní mši svaté.
* Farní ples se blíží (bude v sobotu 23.11.), a proto organizátoři jako obvykle prosí o vhodné dárky do tomboly, které je možné přinést po skončení bohoslužeb do sakristie. Podrobnější informace rádi poskytnou organizátoři plesu.
* Vyšlo nové číslo farního zpravodaje. Díky všem, kdo se podíleli na jeho přípravě.
* Jednota Orel Masarykova čtvrť zahájila další sezónu stolního tenisu pro členy i pro veřejnost. Pozvánka je vzadu na nástěnce. Zvou také žáky a žákyně, od 10 let a starší, kteří se mohou zdokonalovat pod vedením instruktorů nebo i rodičů.
* Růžencová slavnost bude slavena v pondělí 7.10. od 18:00 v kostele sv. Michala.