8.9. neděle 7:00 za + rodiče a prarodiče a celou rodinu  
23. neděle
v mezidobí
9:00 za + rodinu Kazdovu a Hrochovu  
18:00 za farníky  
9.9 pondělí  7:00 za Ladislava Sobotku, rodiče, bratra a Andělku Kudláčkovou  
  17:30 mše sv.: karmelitánští terciáři G. Cetkovský
10.9. úterý  18:00 za DvO  
 
11.9. středa 8:00 školní mše svatá Jar. Němec
  18:00 za Milana Morávka  
12.9. čtvrtek 7:00 mše sv. u sester učednic Božského Mistra
  17:00 tichá adorace  
  18:00 za + bratra Josefa  
13.9. pátek   18:00 za Marii Kličkovu a rodinu  
sv. Jan Zlatoústý
14.9. sobota  7:00 za Stanislava Skřičku  
svátek
Povýšení sv. kříže
10:30 pohřeb: Erika Machalová  
15.9. neděle 7:00 za + manžela Jaromíra Gottharda a jeho rodiče
24. neděle
v mezidobí
9:00 za + rodiče, DvO a B. ochranu živé rodiny Martin Holík
18:00 za farníky  
Pokud není uvedeno jinak, je hlavním celebrantem P. Josef Novotný. Může dojít ke změnám.
* Výtěžek Jarmarku konaného minulou neděli činí 85.595 Kč a sbírky 37.310 Kč.
Děkujeme všem za štědrost a organizátorům za skvělou přípravu a průběh Jarmarku.
* Fotbalové utkání ministranti vers. otcové se uskuteční dnes po mši svaté v 9:00. 
* Farní kavárna, ministrantské schůzky, dětské sbory začínají příští neděli 15.9.
* Co se týče výuky náboženství dětí 1.-8. třídy na faře, tak informační setkání rodičů těchto dětí proběhne v pondělí 9.9. v 16:30 na faře. 
* Kavárna maminek se po prázdninách poprvé uskuteční v úterý 10. 9. od 9:30 do 11:30  na faře a pak bude bývat každé liché úterý. Zveme všechny maminky s dětmi (i bez dětí). 
* Pěší pouť na Vranov se uskuteční v sobotu 14.9. Sraz bude v Lelekovicích u kostela ve 12:30. Šli bychom přes Babí lom a na Vranově bychom se připojili k farníkům z Bystrce, kteří tam budou mít mši svatou v 15:00. Jdeme za každého počasí.
* Zkoušky Sboru mladých se konají od začátku září každý pátek od 19 hodin. Sbor do svých řad rád uvítá nové zájemce o sborový zpěv ve věku od 14 let. Kdo máte rádi zpěv spirituálů a současných českých i světových chvalozpěvů, přijďte. 
* Biskup Vojtěch srdečně zve na Petrov všechny děti, které letos poprvé přistoupily ke svatému přijímání. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 26. září. Bližší program na nástěnce. Prosím zájemce, aby se  přihlásili u o. Josefa do příští neděle.
* Letošní farní ples Sv. Augustina bude v sobotu 23.11. 
* První (informační) zkouška ohledně předtančení na ples proběhne dnes 8. 9.  v 19:45 (v sále CMcZŠ). Zván je kdokoli, kdo má dvě nohy a rád tancuje.