1.9. neděle 7:00 za farníky Tomáš Mlýnek
slavnost
sv. Augustina
9:00 za Martina Gabriela Tomáš Mlýnek
15:00 adorace a svátostné požehnání  
18:00 za Marii Tomkovou Martin Holík
2.9 pondělí  8:00 mše sv. zahájení šk. roku CMcZŠ Jar. Němec
  9:30 mše sv. zahájení šk. roku CMGaSOŠPg Jar. Němec
3.9. úterý  18:00 za manžela Aloise Václav Slouk
sv. Řehoř Veliký
4.9. středa 18:00 za dceru Aničku  
   
5.9. čtvrtek 18:00 za syna Filipa a jeho rodinu Martin Holík
 
6.9. pátek   18:00 za + bratra  
1. pátek v měsíci
7.9. sobota  7:00 na poděkování za Míšu a Karolínku Kýrovy
 
8.9. neděle 7:00 za + rodiče a prarodiče a celou rodinu  
23. neděle
v mezidobí
9:00 za + rodinu Kazdovu a Hrochovu  
18:00 za farníky  
Pokud není uvedeno jinak, je hlavním celebrantem P. Josef Novotný. Může dojít ke změnám.
* Při sbírce na nový oltář se minulou neděli vybralo 47.430 Kč. (Téměř stejně jako na konci července.) Celkově již bylo vybráno: 254.485 Kč. Díky všem dárcům.
* Výtěžek Jarmarku i dnešní sbírky věnujeme neziskové organizaci BETHANY-Dům pomoci, která se stará o seniory.  
* V pátek budu navštěvovat nemocné.
* Na první pátek proběhne po mši svaté obvyklé setkání členů živého růžence. 
* Od příští neděle 8.9. budou opět bývat při mši svaté v 9:00 dětské katecheze.
* Fotbalové utkání ministranti versus otcové se uskuteční v neděli 8.9. po mši sv.
v 9:00 na hřišti CMcZŠ. Od další neděle (15.9.) začnou ministrantské schůzky a sbory dětí.
* Zkoušky chrámového sboru začínají ve středu 4.9. od 19:00 na faře v sále v 1. patře. Vedoucí sboru Pavel Kyncl a všichni členové sboru se těší na nové zájemce o sborový zpěv.
* Co se týče výuky náboženství dětí 1.-8. třídy na faře, tak informační setkání rodičů těchto dětí proběhne v pondělí 9.9. v 16:30 na faře. 
* Pěší pouť na Vranov se uskuteční v sobotu 14.9. Sraz bude v Lelekovicích u kostela ve 12:30. Šli bychom přes Babí lom a na Vranově bychom se připojili k farníkům z Bystrce, kteří tam budou mít mši svatou v 15:00.
* Vyšlo nové číslo farního zpravodaje. Díky všem, kdo se podíleli na jeho přípravě.
* 5. farní invaze do Slavonic se uskuteční o svatováclavském víkendu 27.-29.9. Hlavním cílem je morální a fyzická podpora spřátelené farnosti a o. Karla (tj. aktivní účast na mších sv. a zejména sobotní práce na faře v Dešné), případně další aktivity dle dohody či vlastního uvážení. Bližší informace na nástěnce. Přihlašujte se, prosím, nejpozději do 3.9.