25.8. neděle 7:00 za Otu Svobodu a Josefa Rosenbauma
21. neděle
v mezidobí
9:00 za + Magdalenu Svobodovou
18:00 za farníky  
26.8. pondělí  7:00 za ozdravení životního prostředí a za déšť
 
27.8. úterý  18:00 za živou a + rodinu a DvO Martin Holík
sv. Monika
28.8. středa 7:00 za Michala a jeho rodinu Martin Holík
sv. Augustin
29.8. čtvrtek 18:00 za + sestru, švagra, rodiče a syna Martin Holík
Umučení sv. Jana Křtitele
30.8. pátek   18:00 za + rodiče Ustýnkovy a Bočkovy  
 
31.8. sobota  7:00 za mír ve světě a v naší zemi  
  20:00 Večer chval  
1.9. neděle 7:00 za farníky Tomáš Mlýnek
slavnost
sv. Augustina
9:00 za Martina Gabriela Tomáš Mlýnek
15:00 adorace a svátostné požehnání  
18:00 za Marii Tomkovou Martin Holík
Pokud není uvedeno jinak, je hlavním celebrantem P. Josef Novotný. Může dojít ke změnám.
* Dnešní sbírka je věnována na nový oltář
* Tábor pro mládež s otcem Josefem se uskuteční 26. – 30.8. na faře v Netíně. Sraz je v pondělí 10:30 u fary, návrat v pátek odpoledne kolem 15. hodiny.
S sebou 600 Kč, spacák, karimatku a oblečení do přírody.
* Od pátku se začíná s pravidelným úklidem kostela.
* V sobotu 31.8. v 18:00 jste zváni na přednášku o. Tomáše Mlýnka "Andělská tvář zla", bude následovat malé občerstvení a to vše společně zakončíme večerem chval. 
* V neděli 1.9. oslavíme svátek sv. Augustina poutní mší sv. (celebruje vojenský kaplan o. Tomáš Mlýnek) a poté bude tradiční Jarmark. Vše završíme požehnáním v 15:00. Podrobné informace najdete na nástěnce.
* Výtěžek Jarmarku i sbírky příští neděle věnujeme neziskové organizaci BETHANY-Dům pomoci, která se stará o seniory.  
* Výrobky, které byste na Jarmark chtěli věnovat, je možné přinést od středy do soboty buď v termínech uvedených vzadu na nástěnce, nebo kdykoliv po telefonické domluvě. 
* Diecézní pouť rodin proběhne ve Žďáře nad Sázavou  v sobotu 31.8. od 9:00 do cca 16:00 v duchu motta: „Rozdávat pokoj a naději“. Přijďte se nechat povzbudit dalšími rodinami, dozvědět se něco nového a v neposlední řadě také spolu poděkovat za prázdniny a poprosit za nadcházející školní rok.