18.8. neděle 7:00 za + dárce  
20. neděle
v mezidobí
9:00 za + rodiče Benešovy, 2 dcery a vnučku
18:00 za farníky  
19.8. pondělí  7:00 za rodinu Stejskalovu Martin Holík
 
20.8. úterý  18:00 za + poutnici Věrku Šmárikovou  
sv. Bernard
21.8. středa 7:00 za babičku jako poděkování za její dožité devadesátiny  
sv. Pius X.
22.8. čtvrtek 18:00 za DvO  
Panna Maria Královna
23.8. pátek   18:00 za bratra Martin Holík
 
24.8. sobota  7:00 za dceru Janu a + sestru Damiánu Martin Holík
svátek
sv. Bartoloměje
13:00 svatba: Mária Neslušanová a
            Zbyněk Nedoma
Miroslav Kulifaj
25.8. neděle 7:00 za Otu Svobodu a Josefa Rosenbauma
21. neděle
v mezidobí
9:00 za + Magdalenu Svobodovou
18:00 za farníky  
Pokud není uvedeno jinak, je hlavním celebrantem P. Josef Novotný. Může dojít ke změnám.
* Svatební ohlášky: V sobotu 24.8. chtějí v našem kostele uzavřít sňatek: Mária Neslušanová a Zbyněk Nedoma (oba z farnosti Staré Brno). 
* Příští neděli bude sbírka na nový oltář
* Tábor pro mládež s otcem Josefem se uskuteční 26. – 30.8. na faře v Netíně. Sraz je v pondělí 10:30 u fary, návrat v pátek odpoledne kolem 15. hodiny.
S sebou 600 Kč, spacák, karimatku a oblečení do přírody.
* Úřední hodiny na faře jsou během prázdnin vždy jen po předchozí telefonické nebo osobní domluvě.