7.7. neděle 7:00 za farníky  
14. neděle
v mezidobí
9:00 za + Ludmilu Svobodovou
18:00 za + prarodiče Vrtělovy, Zavadských a paní Věru
8.7. pondělí  7:00 za sestru Amálii a její živou i + rodinu
 
9.7. úterý  18:00 za + Antonína Mrázka a jeho rodinu Cyprián Bobák
 
10.7. středa 7:00 za rodiče Martin Holík
 
11.7. čtvrtek 18:00 za DvO Martin Holík
svátek sv. Benedikta
12.7. pátek   18:00 za těžce nemocné v naší rodině  
   
13.7. sobota  7:00 za + rodinu Popkovu, Palíškovu a Skládalovu
 
14.7. neděle 7:00 za farníky  
15. neděle
v mezidobí
9:00 za babičku Mimi, tetu Rozi a Pavla Pařízka Martin Holík
10:30 křest: Julie Navrátilová  
18:00 na poděkování za dar života
Pokud není uvedeno jinak, je hlavním celebrantem P. Josef Novotný. Může dojít ke změnám.
* V pátek budu navštěvovat nemocné.
* Prázdninový režim: mše svaté ve středu v 7:00, čtvrteční tichá adorace není.
* Přednáška P. Josefa Suchára "Zázrak jménem Neratov" v rámci Katolické charismatické konference proběhne u nás v kostele v pátek 12.7. od 19:30. 
* Nové číslo farního Zpravodaje si můžete vyzvednout vzadu v kostele. Díky všem, kteří se podíleli na jeho přípravě.
* Úřední hodiny na faře jsou během prázdnin vždy jen po předchozí telefonické nebo osobní domluvě.