9.6. neděle 7:00 za Růženu Polanskou  
slavnost Seslání Ducha svatého 9:00 za Vojtu Procházku  
18:00 za farníky  
10.6. pondělí  7:00 na úmysl dárce  
Panna Maria,
Matka církve
17:30 mše sv. pro karmelitánské terciáře G. Cetkovský
11.6. úterý  18:00 za + dárce Pavel Kafka
sv. Barnabáš
12.6. středa 8:00 za CM školy Jar. Němec
  18:00 za + syna, rodiče, sestru, švagra a živou rodinu
18:30 katecheze pro dospělé
13.6. čtvrtek 7:00 mše sv. u sester učednic BM  
svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 17:00 tichá adorace
18:00 za šťastné početí
14.6. pátek   18:00 za Milana Plaisnera a manželku  
 
15.6. sobota  7:00 za babičku a dědu  
  12:00 svatba: Markéta Povolná a Libor Martínek
  14:00 křest: Lucie Josefina Štamberová Ambrož Šámal
16.6. neděle 7:00 za + Růženu Polanskou  
slavnost Nejsvětější Trojice 9:00 za tatínka        + křest: Tomáš Hait
10:30 za obrácení nevěřících kamarádů  
18:00 za farníky Martin Holík
Pokud není uvedeno jinak, je hlavním celebrantem P. Josef Novotný. Může dojít ke změnám.
* Dnešní sbírka je určena na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu.
* Dnešním dnem končí doba velikonoční a začíná liturgické mezidobí.
* Svatební ohlášky: V sobotu 8.6. chtějí v našem kostele uzavřít sňatek: Markéta Povolná (z farnosti Rosice u Brna) a Libor Martínek (z farnosti Brno-Žabovřesky).
* Farní den se uskuteční v neděli 16.6. Kromě obyvklých mší svatých bude také mimořádná mše svatá v 10:30, po jejímž skončení se přesunume do areálu Biskupského gymnázia, kde bude příležitost k setkání, občerstvení a je připraven též program pro děti.
* Prosíme všechny, kdo by chtěli svým pekařským uměním přispět něčím dobrým ke kávě, aby své výrobky přinesli přímo na setkání na BiGy. Děkujeme.
* Grilování v rámci seniorského setkání proběhne v sobotu 22.6. Začínáme ve 14:30 a akce se koná za každého počasí.
* V neděli 23.6. po mši svaté v 9:00 bude fotbal ministranti versus otcové na školním hřišti za CMcZŠ. Zveme obzvláště otce ke hraní a ostatní k fandění.
* Festival Kefasfest je křesťanský festival pro mládež s bohatým programem plným hudby, sportovních aktivit a kreativních workshopů. Akce se uskuteční v prostorách bývalého kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích o víkendu 21.–23. 6.