19.5. neděle 7:00 za + manželku a živou a + rodinu  
5. neděle
velikonoční
9:00 za + manžele Benešovy, 2 dcery, vnučku a živou rodinu  
10:10 příprava na 1. svaté přijímání  
18:00 za farníky  
20.5. pondělí  7:00 za rodinu Haitovu  
sv. Klement M. Hofbauer  
21.5. úterý  18:00 za + rodiče Pavel Kafka
Výročí posvěcení brněnské katedrály
22.5. středa 8:00 za CM školy  
sv. Rita z Cascie 18:00 na poděkování za 65 let spol. života
18:30 katecheze pro dospělé
23.5. čtvrtek 17:00 tichá adorace
  18:00 za + Jaromíra  
24.5. pátek   18:00 za synovce Jeníka  
Noc kostelů
25.5. sobota  7:00 za uzdravení Moniky a upravení vztahů v rodině
 
26.5. neděle 7:00 za farníky  
6. neděle
velikonoční
9:00 za + Vlastu Greplovou  
11:00 křest: Bartoloměj Tomšej  
18:00 za + Petra a Janu Bártovy Martin Holík
Pokud není uvedeno jinak, je hlavním celebrantem P. Josef Novotný. Může dojít ke změnám.
* Dnešní sbírka je věnována na Charitu.
* Pastorační rada se sejde tuto neděli 19.5. v 19:00. Plánovaný program je na nástěnce.
* Mariánské pobožnosti probíhají od úterý do pátku od 17:40 do mše svaté.
* Noc kostelů proběhne v pátek 24.5. Bližší informace o programu si můžete přečíst na nástěnce nebo v brožurkách, které jsou vzadu v kostele na rozebrání. 
* 1. svaté přijímání dětí proběhne v neděli 26.5. při mši svaté v 9:00.
* Příští neděli bude sbírka na nový oltář.
* Poslední prázdninovou neděli 1. 9. oslavíme svátek sv. Augustina tradičně Jarmarkem. Budeme rádi, pokud nás podpoříte darováním Vámi vyrobeného výrobku nebo naopak jeho zakoupením. Výtěžek věnujeme neziskové organizaci BETHANY-Dům pomoci, která se stará o seniory.
Abychom ale nelpěli pouze na materiálních věcech, zveme Vás v sobotu před Jarmarkem na
přednášku o. Tomáše Mlýnka "Andělská tvář zla", malé občerstvení a to vše společně zakončíme večerem chval. Podrobné informace najdete vzadu na nástěnce.
* Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek a v sobotu 24. a 25.5. 
* V sakristii se nám nahromadilo více zapomenutých věcí, tak si je můžete vyvzvednout.