12.5. neděle 7:00 za živou a + rodinu Balášovu Martin Holík
4. neděle velikonoční 9:00 za + rodinu Kallabovu a Klangovu Martin Holík
18:00 za farníky Martin Holík
13.5. pondělí  7:00 za + dárce  
PM Fatimská 17:30 mše sv.: karmelitánští terciáři G. Cetkovský
14.5. úterý  18:00 za DvO Cyprián Bobák
svátek sv. Matěje
15.5. středa 8:00 za CM školy Jar. Trávníček
  18:00 za + rodiče a živou rodinu  
  18:30 katecheze pro dospělé
16.5. čtvrtek 17:00 tichá adorace
svátek sv. Jana Nepomuckého 18:00 za mamku  
17.5. pátek   18:00 za kmotřence  
 
18.5. sobota  7:00 za o. Martina Holíka  
  11:00 křest: Tereza Turková
19.5. neděle 7:00 za + manželku a živou a + rodinu  
5. neděle velikonoční 9:00 za + manžele Benešovy, 2 dcery, vnučku a živou rodinu  
10:10 příprava na 1. svaté přijímání  
18:00 za farníky  
Pokud není uvedeno jinak, je hlavním celebrantem P. Josef Novotný. Může dojít ke změnám.
* Dnes je svátek matek a zároveň  vrcholí týden modliteb za duchovní povolání.
* Mariánské pobožnosti probíhají od úterý do pátku od 17:40 do mše svaté.
* Příští neděli bude sbírka na Charitu.
* Farní pastorační rada se sejde příští neděli 19.5. v 19:00. Plánovaný program je na nástěnce.