14.4. neděle 7:00 za farníky
Květná
neděle
9:00 za rodiče Pojerovy a paní Emmy  
15:00 křížová cesta dětí  
18:00 za bratra Svatoslava Martin Holík
15.4. pondělí  7:00 za uzdravení Moniky a upravení vztahů v rodině
 
16.4. úterý  18:00 za + rodiče Konzalovy  
 
17.4. středa 8:00 za CM školy Jar. Němec
  18:00 za babičku Hudečkovou  
  18:30 katecheze pro dospělé
18.4. čtvrtek 18:00 za + Anastázii Černíčkovou a živou rodinu  
Zelený čtvrtek 19:30 společná adorace  
19.4. pátek   8:30 denní modlitba církve   
Velký pátek 14:15 křížová cesta  
15:00 Velkopáteční obřady Martin Holík
20.4. sobota  8:30 denní modlitba církve   
Bílá sobota 20:30 Velikonoční vigilie: za živou a + rodinu Smékalovu                                                
21.4. neděle 7:00 za + Michala Kunze
slavnost Zmrtvýchvstání Páně 9:00 na poděkování  
18:00 za farníky Martin Holík
Pokud není uvedeno jinak, je hlavním celebrantem P. Josef Novotný. Může dojít ke změnám.
* Sbírka na kostel v Brně-Lesné vynesla 59 276 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
* Mše sv. se svěcením olejů (missa chrismatis) bude v katedrále ve čtvrtek 18.4. od 9:00.
* Na Zelený čtvrtek bude po večerní mši sv. společná adorace v Getsemanské zahradě. Adoraci bude zpěvem doprovázet od 19:30 chrámový sbor a od 21:00 mládež.
* Velký pátek je den přísného postu: máme se postit od masa a zdravý člověk od 18 let má omezit množství jídla (maximálně jednou za den se najíst dosyta).  
* Na Velký pátek během obřadů uctí kříž v průvodu pouze kněží a ministranti a pak ve chvíli ticha i ostatní ze svého místa. Po skončení obřadů bude možnost individuálně uctít kříž buď v presbytáři anebo v kapli Božího hrobu.
* Kostel bude otevřen na Zelený čtvrtek po mši svaté do 23:00, na Velký pátek 8:30-21:00, na Bílou sobotu 8:00-23:00. Zapište se prosím na hlídání kostela.
* Při velikonoční vigilii budeme obnovovat křestní sliby, tak si vezměte s sebou (kdo máte) svoje křestní svíce.  Bylo by dobré si vzít ubrousek či kryt, aby vosk nekapal na lavice. 
* Po velikonoční vigilii jste všichni zváni též na faru na agape = pohoštění.
* Na Boží hod velikonoční se uskuteční při všech bohoslužbách žehnání pokrmů.
* Předvelikonoční zpovídání:
   Neděle 14.4.:  15:30-18:30  (P. Josef)
   Úterý 16.4.:    15:00-17:30  (P. Martin)
   Středa 17.4.:   15:00-18:30 (P. Josef, P. Martin, P. Jiří Janalík)
   Čtvrtek 18.4.: 15:00-17:30 (P. Josef, P. Martin)
   Pátek 19.4.:      9:05-12:00 (P. Josef, P. Martin)