10.3. neděle 7:00 za uzdravení Moniky a upravení vztahů v rodině
1. neděle
postní
9:00 za + Vlastu Vrbkovu  
10:10 příprava na 1. svaté přijímání  
15:00 křížová cesta  
18:00 za farníky  
11.3. pondělí  7:00 za Josefa Schmuka  
  17:30 mše sv.: karmelitánští terciáři G. Cetkovský
12.3. úterý  18:00 za DvO Cyprián Bobák
 
13.3. středa 8:00 za CM školy  
výroční den zvolení papeže Františka 18:00 za o. Tomáše Koumala  
18:30 katecheze pro dospělé  
14.3. čtvrtek 7:00 mše sv. u sester učednic Božského Mistra
  17:00 tichá adorace  
  18:00 za Josefu Tomášovou  
15.3. pátek   17:30 křížová cesta  
  18:00 za + syna Petra a jeho prarodiče
16.3. sobota  7:00 za + rodinu Popkovu, Palíškovu a Skládalovu
  14:00 křest: Leontýna Marie Zavadská  
17.3. neděle 7:00 za maminku Jiřinu
2. neděle
postní
9:00 za švagra Jirku  
15:00 křížová cesta  
18:00 za farníky  
Pokud není uvedeno jinak, je hlavním celebrantem P. Josef Novotný. Může dojít ke změnám.
* Křížové cesty bývají v postní době v pátek v 17:30 a v neděli v 15:00. 
* Postní meditace na téma Zastavení se sv. Františkem z Assisi a sv. Janem od Kříže
uvede Graffovo kvarteto a Vladimír Krátký u nás v kostele v neděli 24.3. v 15:00 (místo křížové cesty). Dobrovolné vstupné bude určeno na potřeby Hospice sv. Alžběty v Brně.
* Postní aktivita: Každý si vylosuje jeden křížek (podle věkové kategorie) a snaží se na něm napsané předsevzetí týden (dva) dodržovat. Když předsevzetí splní, zapíchne další neděli křížek  do Kalvárie v kapli Božího hrobu a vezme si další.