10.2. neděle 7:00 za bratra Tomáše a jeho rodinu
5. neděle
v mezidobí
9:00 za + rodiče Gerychovy Martin Holík
18:00 za farníky Martin Holík
11.2. pondělí  7:00 za uzdravení Moniky a upravení vztahů v rodině Martin Holík
PM Lurdská 17:30 mše sv.: karmelitánští terciáři G. Cetkovský
12.2. úterý  18:00 za + tatínka Milana Hnátka, jeho bratra Jiřího a rodiče Tomáš Marada
 
13.2. středa 18:00 za syna Davida a maminku Dášu Martin Holík
 
14.2. čtvrtek 17:00 tichá adorace
  18:00 na poděkování za 73 roků života Martin Holík
15.2. pátek   18:00 za syna Jana  
 
16.2. sobota  7:00 za + Jarmilu Dostálovu  
 
17.2. neděle 7:00 za + rodiče Dostálovy a Rasochovy
6. neděle
v mezidobí
9:00 za farníky  
10:10 příprava na 1. sv. přijímání  
18:00 za syna Lukáše a celou rodinu  
Pokud není uvedeno jinak, je hlavním celebrantem P. Josef Novotný. Může dojít ke změnám.
* O. Josef je tento týden na duchovní obnově na Velehradě, takže se v případě potřeby obraťte na o. Martina Holíka.
* Po úterní večerní mši svaté bude udělovat o. Tomáš Marada (kaplan od sv. Jakuba) novokněžské požehnání.
* Ve středu nebude katecheze pro dospělé ani ranní školní mše svatá (jsou jarní prázdniny).
* Sbírka Haléř sv. Petra proběhne příští neděli 17.2. Získané prostředky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohlpřispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. 
* Primice Adama Grůzy u nás v kostele se uskuteční v neděli 24.2.  v 11:00. Po jejím skončení jste všichni zváni na občerstvení na CMcZŠ.
* Příprava na svátosti (křest, biřmování) určená pro vysokoškoláky bude probíhat každé úterý od 16:00. Začínáme 19.2. Zájemci ať se hlásí u o. Josefa.
* V pátek 15.2. se uskuteční dvě přednášky Akademie třetího věku, kterých se mohou zúčastnit také zájemci, kteří nejsou stálými posluchači. Přednášky proběhnou v kině Scala na Moravském nám.Od 13:30 bude mluvit MUDr. Marie Svatošová o hospici a eutanazii a od 15:00 brněnský biskup Vojtěch Cikrle o Spiritualitě rodiny.