6.1. neděle 7:00 za + rodiče
slavnost
Zjevení Páně
9:00 za farníky
11:00 křest: Jakub Filip Kolarík  
18:00 za Václava Jetelinu a rodinu  
7.1. pondělí  7:00 za + Jiřího Váchala a DvO  
   
8.1. úterý  18:00 za rodiny Filipovu, Svobodovu, Vodičkovu a Petrovičovu
 
9.1. středa 8:00 za CM školy Jar. Trávníček
  18:00 za taťku  
  18:30 katecheze pro dospělé  
10.1. čtvrtek 7:00 mše sv. u sester učednic Božského Mistra
  17:00 tichá adorace  
  18:00 za + Aleše Vyžrálka a + Věru Pachlovou  
11.1. pátek   18:00 za požehnání pro rodinu  
 
12.1. sobota  7:00 za otce Miloslava Kabrdu  
 
13.1. neděle 7:00 za Moniku a uzdravení vztahů v rodině
svátek
Křtu Páně
9:00 za farníky Martin Holík
10:10 příprava na 1. sv. přijímání  
11:00 křest: Vít Oplatek Mil. Kabrda
18:00 za uzdravení sousedských vztahů  
Pozn: Pokud není uvedeno jinak, je hlavním celebrantem P. Josef Novotný. Může dojít ke změnám.
* Během doby vánoční (24., 25., 30.12. a 1.1.) bylo při sbírkách vybráno celkem:
118.026 Kč. Všem dárcům děkujeme.
* Sbírka u betléma (černoušek) bude věnována na adopci na dálku. Zatím bylo vybráno přes 18.000 Kč.
* První setkání dětí připravujících se na první svaté přijímání proběhne v neděli 13.1. po mši svaté v 9:00.
* Setkání seniorů proběhne v sobotu 12.1. Vyzkoušíme parafínové zábaly rukou. 
* Tradiční Tříkrálový koncert CMG proběhne u nás v kostele v pondělí 7.1. v 19:00. 
* Nové číslo farního Zpravodaje si mužete vyzvednout vzadu v kostele. Díky všem, kteří se podíleli na jeho přípravě.