2.12. neděle 7:00 za farníky  
1. neděle adventní 9:00 za neteř Gábinku  
18:00 za Bohumira Brabce a živou rodinu Jar. Trávníček
3.12. pondělí  6:30 za zemřelé  
sv. František Xaverský
4.12. úterý  6:30 za + Františka Kadlčíka a DvO  
  18:00 za živou a + rodinu Gerykovu
5.12. středa 8:00 za CM školy  
  18:00 za + Josefa Krečmera Martin Holík
6.12. čtvrtek 6:30 za duše + dárců  
  17:00 tichá adorace  
  18:00 za + Janu Královou a živou a + rodinu  
  18:45 adorace se zpěvy, slovem a tichem  
7.12. pátek   6:30 za zemřelé  
sv. Ambrož,
1. pátek v měsíci
18:00 za + Jaroslavu Bohmannovou a Josefa Šteffka
8.12. sobota  7:00 na poděkování za 80 let života maminky Marie
slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie 18:00 za smíření mezi sestrami Alenou a Věrou a za celkové uzdravení Dominika Martin Holík
9.12. neděle 7:00 za + rodiče Havelkovy  
2. neděle adventní 9:00 za + Berku a požehnání pro rodinu Martin Holík
18:00 za farníky  
Pozn: Pokud není uvedeno jinak, je hlavním celebrantem P. Josef Novotný. Může dojít ke změnám.
* Přednáška "Děti a svět online" se uskuteční v neděli 2.12. v 16:00 u nás na faře. 
* Všichni jste zváni na roráty (ranní mše svaté), které budou probíhat během doby adventní od pondělí do soboty (kromě středy!) vždy v 6:30. Ve čtvrtek pak bude následovat po mši svaté též snídaně na faře. 
* Tento týden nebude ve středu večer katecheze pro dospělé.
* V pátek budu navštěvovat nemocné.
* V pátek proběhne po večerní mši svaté obvyklé setkání členů živého růžence. 
* Náš bývalý farník Adam Grůza přijme kněžské svěcení tuto sobotu 8.12.  v trapistickém klášteře v Sept-Fons. Mysleme na něj v modlitbách.
* Vzadu v kostele si můžete zakoupit Průvodce adventem. Cena je 9 Kč.
* Pro děti je připravena adventní plavba. Každé dítě si u křtitelnice vezme 3 věci: ruličku s mapou, loďku a kartu adventních výzev. Každou adventní neděli bude karta nová. Aktivita je popsaná na mapě. Pokud se dítěti podaří splnit aspoň jednu adventní výzvu za den, může si vybarvit políčko na mapě a posunout loď. Doufáme, že všechny děti úspěšně doplují do Betléma a přivezou Ježíškovi dárek v podobě své snahy být lepší.
* Vyšlo nové číslo farního zpravodaje. Díky všem, kdo se podíleli na jeho přípravě.
* Vyšel YOUCAT pro děti - katolický katechismus pro děti (9-13 let) a rodiče.