4.11. neděle 7:00 za farníky  
31. neděle
v mezidobí
9:00 za přímé a nepřímé oběti komunistických zločinů v Československu  
18:00 za dar síly v nemoci  
5.11. pondělí  7:00 za + rodinu Rafajovu, Hnátkovu a Konečných
 
6.11. úterý  18:00 za + Jiřího Trávníčka
 
7.11. středa 8:00 za + biskupy a kněze Brněnské diecéze  
  18:00 za + rodiče Malůškovy a živou rodinu  
  18:30 katecheze pro dospělé  
8.11. čtvrtek 7:00 mše sv. u sester učednic Božského Mistra
  17:00 tichá adorace  
18:00 za + Vendulku a Soňu Crhovy  
9.11. pátek   18:00 za + Marii Adámkovou, živou rodinu a DvO
svátek Posvěcení Lateránské baziliky
10.11. sobota  7:00 za Pavla Suchánka  
sv. Lev Veliký
11.11. neděle 7:00 za farníky  
32. neděle
v mezidobí
9:00 za + Leopolda Svobodu Martin Holík
10:30 křest: Sebastian Seknička  
18:00 za prarodiče Dvořákovy a Baršovy  
Pozn: Pokud není uvedeno jinak, je hlavním celebrantem P. Josef Novotný. Může dojít ke změnám.
* Ode dneška se zapisují úmysly mší svatých na rok 2019.
* Přednáška o Mary’s Meals, které bojuje proti hladu ve světě se uskuteční u nás v kostele dnes 4.11. od 16:00. 
* Organizátoři farního plesu (který se uskuteční 17.11.) prosí o laskavý příspěvek do tomboly. Dary je možné přinést po skončení bohoslužeb do sakristie.
Lístky na ples se budou prodávat v neděli 4.11. a 11.11. 
* Plnomocné odpustky pro duše v očistci je možné získat do 8.11. při návštěvě hřbitova. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se na hřbitově modlitbu Páně a vyznání víry. 
* Katecheze pro dospělé budou probíhat každou středu po večerní mši svaté (15-20 minut). Začínáme tuto středu v 18:30 v kostele. Středeční večerní mše sv. budou bez kázání.
* Pastorační rada se sejde příští neděli 11.11. v 19:00. Plánovaný program je na nástěnce.
* Vyšlo nové číslo farního zpravodaje. Díky všem, kdo se podíleli na jeho přípravě.
* Doporučujeme Misálek nejen pro děti. Jedná se o barevný průvodce mší svatou a knihu otázek a opovědí k jednotlivým částem a úkonům mše svaté. K nahlédnutí vzadu na stolku. 
* Bratři minorité srdečně zvou ke ztišení, modlitbě a vzpomínce na zemřelé - Mozartovo Requiem zazní v neděli 4.11. v 19:30 v kostele sv. Janů u minoritů, vstup je volný.