7.10. neděle 7:00 na poděkování Martin Holík
27. neděle
v mezidobí
9:00 za přímé a nepřímé oběti komunistických zločinů v Československu Martin Holík
18:00 za farníky Martin Holík
8.10. pondělí  7:00 za uzdravení Moniky a zlepšení vztahů v rodině Martin Holík
  17:30 mše sv. pro karmelitánské terciáře G. Cetkovský
9.10. úterý  18:00 za Evu a Václava Dvořákovy a jejich úmysly Jaroslav Němec
 
10.10. středa 8:00 za + Petrušku Skrušnou Jar. Trávníček
  18:00 za + rodiče Častulíkovy a živou rodinu  
11.10. čtvrtek 7:00 mše sv. u sester učednic BM  
sv. Jan XXIII. 17:00 tichá adorace  
18:00 na poděkování za 30 let společného života  
12.10. pátek   18:00 na poděkování za 30 let společného života Pavla a Katky
 
13.10. sobota  7:00 za syna Josefa  
  11:00 křest: Alessia a Melina Leonardi
14.10. neděle 7:00 za živou a + rodinu  
28. neděle
v mezidobí
9:00 za přímé a nepřímé oběti komunistických zločinů v Československu  
10:30 křest: Adam Laurinčík  
18:00 za farníky  
Pozn: Pokud není uvedeno jinak, je hlavním celebrantem P. Josef Novotný. Může dojít ke změnám.
* V pátek budu navštěvovat nemocné.
* Mužský pěvecký sbor Novocantus z Nového Města na Moravě doprovodí mši svatou v našem kostele v neděli 14.10. v 18:00 Missou Brevis in B od Antonia Lottiho.
* Další setkání seniorů se bude konat v sobotu 20. 10. od 14:30. Tentokrat se společně vypravíme na navstevu do radia Proglas, kterým nás provede o. Martin Holík.
* Vyšlo nové číslo farního zpravodaje. Díky všem, kdo se podíleli na jeho přípravě.