16.9. neděle 7:00 za farníky  
24. neděle
v mezidobí
9:00 za + Ludmilu Smrčkovu  
11:00 křest: Matouš Cočev  
18:00 za + rodiče a žijící rodinu  
17.9. pondělí  7:00 za Moniku a urovnání vztahů v rodině  
   
18.9. úterý  18:00 za Evu a Václava Dvořákovy a jejich úmysly Jar. Rašovský
 
19.9. středa 8:00 na poděkování za dar života, s prosbou o šťastnou hodinku smrti Jar. Trávníček
  18:00 za Josefy Schmuka, Uřičáře a Nováka  
20.9. čtvrtek 18:00 za rodinu Chmelíkovu a Syrovátkovu
sv. Ondřej Kim Tae-Gon a druhové
21.9. pátek   18:00 za + rodiče Braunerovy  
svátek sv. Matouše  
22.9. sobota  7:00 za Moniku a její živou a + rodinu  
  11:00 křest: Jan Koudela  
  13:00 křest: Radim Kamenický a Anna Nohejlová
23.9. neděle 7:00 za farníky  
25. neděle
v mezidobí
9:00 za Terezii Magdalenu
+ křest: Antonín Josef Manga
 
18:00 za rodiče Drápalovy a Josefa Kočího Martin Holík
Pozn: Pokud není uvedeno jinak, je hlavním celebrantem P. Josef Novotný. Může dojít ke změnám.
* Od dnešní neděle funguje farní kavárna, ministrantské schůzky a dětské sbory.
* Farní odpoledne, kterým bychom chtěli oslavit 80. výročí naší farnosti proběhne dnes (16.9.)  od 15:00 do 19:00 v areálu BiGy. Bude to příležitost se neformálně setkat, popovídat si, občerstvit se… Akce se koná za každého počasí. Z programu: chemická show, modlitba v prostorách Proglasu...
* Příští neděli bude sbírka do Fondu PULS na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze.  Svým darem podpoříte službu kněží a život v naší diecézi. (Více informací na fond.biskupstvi.cz)
* Čtvrteční tichá adorace přede mší svatou tento týden výjimečně nebude.
* Náboženství dětí  na faře: pro 1.-3. třídu v pondělí 16:00-16:45, pro 4.-5. třídu v pondělí17:00-17:45, pro 6-9. třídu v úterý 16:00-16:45.
* Spolčo studentů 2. stupně ZŠ a SŠ bude každý pátek od 16:00. Oficiálně se začíná 21.9.
* Příprava na biřmování (pro středoškoláky a starší) a na křest dospělých začne poslední týden v září. Zájemci ať se přihlásí u o. Josefa. 
Středoškoláci se budou scházet v úterý v 19:00, ostatní ve středu taktéž v 19:00.
* Děti, které byly letos u prvního sv. přijímání jsou zvány na setkání s o. biskupem, které proběhne ve čtvrtek 27.9. na Petrově. Zájemci ať se  přihlásí u o. Josefa do dnešního večera. 
* Svatební ohlášky: snoubenci Monika Adamjaková a Vladimír Mikyska (oba z naší farnosti), chtějí uzavřít manželství ve farnosti Poprad. Pokud byste věděli o překážkce tohoto sňatku, oznamte to na faře.