13.5. neděle 7:00 za + manželku a živou a + rodinu  
7. neděle velikonoční  9:00 za + rodinu Kallabovu a Klangovu Martin Holík
18:00 za farníky  
14.5. pondělí  8:00 za Vladimíra Helbicha  
svátek sv. Matěje 17:30 mše sv.: karmelitánští terciáři G. Cetkovský
15.5. úterý  18:00 za + maminku  
 
16.5. středa 18:00 za mamku Martin Holík
svátek sv. Jana Nepomuckého
17.5. čtvrtek 17:00 tichá adorace  
  18:00 za + maminku Marii Širokou  
18.5. pátek   18:00 za živou a + rodinu Goldovu a Vichrovu  
   
19.5. sobota  7:00 za Soňu Klempovou  
  19:00 svatodušní adorace  
20.5. neděle 7:00 za vnitřní uzdravení Martin Holík
slavnost Seslání Ducha svatého 9:00 za biřmovance  
10:10 příprava na 1. sv. přijímání  
18:00 za farníky  
Pozn: Pokud není uvedeno jinak, je hlavním celebrantem P. Josef Novotný. Může dojít ke změnám.
* Dnes 13.5. je den modliteb za sdělovací prostředky a také svátek matek
* Májové pobožnosti probíhají v měsíci květnu od úterý do pátku od 17:40 do mše svaté.
* Fotbal pro ministranty 1.-5. třídy se koná pravidelně na hřišti CMcZŠ po páteční mši sv. od 18:45. V případě dotazů kontaktujte vedoucí ministrantů.
* Pouť seniorů na Velehrad se uskuteční v sobotu 19.5. Bližší informace jsou na plakátku. Zájemci ať se zapíší na arch vzadu na stolku.
* Přípravou na slavnost Seslání Ducha svatého bude adorace v sobotu 19.5. od 19:00. Nejprve bude 30 minut převažovat mluvené slovo a pak bude prostor pro tichou modlitbu do 20:30. Jste zváni všichni, obzvláště ti, kteří přijmou v neděli na Petrově svátost biřmování. 
* Příští neděli bude sbírka na Charitu.
* Don Andrea Santorio, italský jáhen, který má u nás ve farnosti prarodiče, přijme kněžské svěcení v sobotu 2.6. ve Vittorio Veneto. Mysleme na něho ve svých modlitbách.